Tilmelding og afbestilling

Tilmelding
Tilmelding til et kursus sker under de enkelte kursusbeskrivelser via hjemmesiden og du modtager herefter e-mail med bekræftelse samt opkrævning. Der opkræves depositum for kursusafgiften ved ugekurser i DK samt kurser der afholdes i udlandet. Ved øvrige kurser i Danmark opkræves den fulde kursusafgift ved bekræftelsen. Pris og depositum for det enkelte kursus fremgår af kursusannoncen. 

Udlandskurser: Kursusafgiften er eksklusiv opkrævning for rejse- og opholdsomkostninger som opkræves direkte fra rejsebureauet efter tilmeldingsfristens udløb. Den annoncerede rejse- og opholdspris er ligeledes eksklusiv ekstra rejseudgifter til/fra den lufthavn, hvorfra grupperejsen foregår.

Du vil modtage særskilt opkrævning af restbeløbet af kursusafgiften ved tilmeldingsfristens udløb og når det er besluttet, at kurset gennemføres. Her sendes ligeledes yderligere praktiske oplysninger om kurset. Tidspunktet for opkrævning af rejse- og opholdsudgifterne afhænger af de frister, som de enkelte rejsebureauer har sat og kan variere meget. 

Betaling
Beløbet indbetales til LUF’s bank

Jyske Bank
Nørregade 32
3330 Frederiksværk
Reg.- og kontonr.: 5031 – 1173764
Mrk.: Navn, adresse og kursustitel 

Når dit depositum er indbetalt, er du optaget på kurset. Er restbeløbet ikke LUF i hænde på den anførte dato, annulleres din tilmelding, og depositum er tabt.

Når et kursus er fuldtegnet (det vil fremgå på hjemmesidens kursusoversigt), kan du vælge at blive noteret på ventelisten – det er ikke bindende at blive skrevet på ventelisten. Du vil få kurset tilbudt, hvis der kommer en ledig plads og kan herefter tage stilling til om du stadig er interesseret i kurset. 

Hvis du fortryder, at du overhovedet meldte dig på kurset…

Afbestiller du din kursusdeltagelse før tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 600.

Sker afmeldingen senere end tilmeldingsfristens udløb, men mere end 16 uger før kursusstart, er det indbetalte depositum for kursusafgiften tabt. 

Sker framelding endnu senere, men dog mere end 10 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig 50 % af den totale pris for kursus. Og du hæfter endvidere ved udlandskurser for en del af rejseprisen, typisk 100 %, afhængigt af rejsebureauets regler. 

Sker framelding mindre end 10 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig den totale pris for kursus, ligesom du ved udlandskursus selv hæfter for den fulde rejsepris. 

Forsikringsforhold ved LUF-kurser

LUF har tegnet afbestillingsforsikring ved sygdom hos Europæiske Rejseforsikring for både ugekurser afholdt i Danmark og udlandet. 

Afbestillingsforsikring – DK-kurser: Ved kurser afholdt i Danmark har LUF tegnet forsikring for kursusafgiften, såfremt kursusdeltagelsen umuliggøres af akut sygdom og lignende hos kursisten selv eller i denne nærmeste familie. Forsikringen er obligatorisk og indregnet i kursusafgiften.

Afbestillingsforsikring – Udlandskurser: Ved kurser afholdt i udlandet har LUF tegnet forsikring for både kursusafgiften og for rejse- og opholdsomkostninger, såfremt kursusdeltagelsen umuliggøres af akut sygdom og lignende hos kursisten selv eller i dennes nærmeste familie. Forsikringen er obligatorisk og indeholdt i henholdsvis kursusafgiften og rejseprisen. 

Erhvervssygeforsikring: LUF tegner ligeledes erhvervsrejsesygeforsikring for alle kursister i udlandet. Forsikringen er obligatorisk. Prisen for erhvervsrejsesygeforsikringen er indberegnet i kursusprisen.

Lider du af en kronisk sygdom, bedes du informere LUF herom, da der gælder sig særlige -forhold i disse tilfælde. 

Erhvervsrejsesygeforsikringens dækning: 

  • Syge- og hjemmetransport
  • Sygeledsagelse og tilkaldelse
  • 24 timer telefonisk lægevagt
  • Lægefaglig fejlbehandling
  • World Rescue Business
  • Privat hjemkaldelse, erhvervsbetinget hjemkaldelse og erstatningsperson
  • Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning

Aflysning af kursus
Et kursus kan aflyses på grund af force majeure eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger uden for LUFs kontrol. I så tilfælde tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse.