Tilmelding og afbestilling

Betingelser ved kursustilmeldelse 

Tilmelding

Tilmelding til et kursus sker via e-mail fra kursusbeskrivelsen, og du modtager e-mail med bekræftelse og opkrævning af depositum. 

Du skal herefter, senest i løbet af 5 dage, indbetale et depositum, som udgør cirka 10 % af kursusprisen, dog minimum kr. 800. Ved kurser i udlandet med fællesrejse opkræves tillige depositum for rejsen (afhængigt af rejsebureauets regler). LUFs rejsepris er eksklusiv rejseudgifter til/fra den lufthavn, hvorfra fællesrejsen foregår. 

Depositum for det enkelte kursus fremgår af kursusannoncen. 

Beløbet indbetales til LUFs bank:

Jyske Bank
Nørregade 32
3330 Frederiksværk
Reg. nr.: 5031 Kontonr.: 1173764

Mrk.: navn, adresse og kursustitel. 

Når dit depositum er indbetalt, er du optaget på kurset, og optagelsen er herefter bindende for dig. LUFs kurser for dig. LUFs kurser udbydes til foreningens medlemmer, og det er kun muligt at tilmelde sig kursus over internettet. Der betales ikke i forbindelse med tilmeldingen, og man har således ikke købt noget. Først når man har modtaget bekræftelse på tilmelding samt opkrævning af depositum, er man endeligt tilmeldt kursus. 

Dersom depositum ikke er modtaget inden for fristen, vil du blive overført til kursets venteliste. På hjemmesiden fremgår en ca. pris for restbeløbets størrelse. Du vil modtage særskilt opkrævning af restbeløbet. Tidspunktet for opkrævning af restbeløb afhænger af de frister, som de enkelte rejse-/opholdsarrangører sætter, og tidsfristerne kan derfor variere meget. Opkrævning af restbeløbet fremsendes, når det er vedtaget, at kursus gennemføres. 

Er restbeløbet ikke LUF i hænde på den anførte dato, annulleres din tilmelding, og depositum er tabt.

Når et kursus er fuldtegnet (det vil fremgå på hjemmesidens kursusoversigt), kan du vælge at blive noteret på venteliste til næstfølgende kursus. 

Hvis du fortryder, at du overhovedet meldte dig på kurset…

Afbestiller du din kursusdeltagelse før tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det erlagte depositum med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 600. Refusion af depositum vedr. evt. rejse følger rejsebureauets regler. 

Sker afmeldingen senere end tilmeldingsfristens udløb, men mere end 16 uger før kursusstart, er det erlagte depositum for kursusafgiften tabt. 

Sker framelding endnu senere, men dog mere end 10 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig 50 % af den totale pris for kursus. Og du hæfter endvidere ved udlandskurser for en del af rejseprisen, typisk 100 %, afhængigt af rejsebureauets regler. 

Sker framelding mindre end 10 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig den totale pris for kursus, ligesom du ved udlandskursus hæfter for den fulde rejsepris. 

Forsikringsforhold ved LUF-kurser

LUF tegner forsikringer hos Europæiske Rejseforsikring. 

I Danmark:

Afbestillingsforsikring tilbydes på flerdageskurser. 

I udlandet: 

Erhvervssygeforsikring: LUF tegner erhvervsrejsesygeforsikring for alle kursister. Forsikringen er obligatorisk. Prisen for erhvervsrejsesygeforsikringen er indberegnet i kursusprisen. 

Lider du af en kronisk sygdom, bedes du informere LUF herom, da der gælder sig særlige forhold i disse tilfælde. 

Afbestillingsforsikring: Ved udlandskurser tegner LUF afbestillingsforsikring, både for selve kursusafgiften og for rejse- og opholdsomkostningerne. Afbestillingsforsikringen holder kursisten økonomisk skadesløs, såfremt kursusdeltagelsen umuliggøres af akut sygdom og lignende hos kursisten selv eller i dennes nærmeste familie, idet selve forsikringspræmien dog ikke refunderes. Forsikringerne er obligatoriske og indeholdt i henholdsvis kursusafgiften og rejseprisen. 

Erhvervsrejsesygeforsikringens dækning: 

  • Syge- og hjemmetransport
  • Sygeledlagelse og tilkaldelse
  • 24 timer telefonisk lægevagt
  • Lægefaglig fejlbehandling
  • World Rescue Business
  • Privat hjemkaldelse, erhvervsbetinget hjemkaldelse og erstatningsperson
  • Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning

Læs mere her: 

Aflysning af kursus

Et kursus kan aflyses å grund af force majeure eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger uden for LUFs kontrol. I så tilfælde tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse.

Tilmelding til det enkelte kursus finder sted under kursusbeskrivelsen.