Geriatriens grå guld
Dette er et kombineret SE og selvvalgt efteruddannelseskursus
 
 
 
 
 
 
 
 
Baggrund
I almen praksis har vi et stigende antal konsultationer med ældre patienter, som har brug for vores hjælp til at
behandle deres sygdomme, koordinere deres forløb i hospitaltsregi og til at bistå samarbejdet med kommunen.
Og måske endda også være tovholder i palliative forløb. Vi skal kunne jonglere mellem forskellige vejledninger
for diverse kroniske sygdomme samt håndtere jura, etik og forventninger fra samarbejdspartnere og pårørende.
Det kan være en stor opgave og vilkårene for at løse den ændrer sig jævnligt. Så - kom med til intensiv undervisning
med eksperter på området og bliv klogere på den ældre patient.
 
Formål
Formålet vil give dig seneste faglige viden vedr. sygdomme og tilstande, som ofte ses hos den ældre patient i
alderdommen og ved livets afslutning. Du vil få hjælp til at implementere nye arbejdsgange hjemme i din klinik.
Vejledning i brug af jure, som er tilknyttet de ældre gennemgås.
 
Indhold
Emnerne bliver bl.a.
* Den normale aldring, somatisk og psykisk
* Multisygdom og multimedicinering
* Svimmelhed og fald
* Demens, delir og depression
* Samarbejde med andre specialister og kommune
* Kommunikation med pårørende
* Den døende patient/de palliative forløb
 
Undervisningen vil primært være katedral undervisning med rig mulighed for spørgsmål og diskussion.
Der vil være case-baseret undervisning, gruppearbejde og tid til reflektion over, hvordan du ønsker at implementere
din nye viden og planlægge arbejdsgange.
 
Kursussted
Hotel MontBlanc, Barcelona
 
Kursustidspunkt
24. - 29. april 2023
 
Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt med 2 dages SE og 2,5 dages selvvalgt efteruddannelse samt 5 dages kursusafgift med aktivitetsnummer 2023-0051. Efter kurset kan søges refusion på:  https://www.laeger.dk/PLO/refusion
 
Pris
Kursusafgift: Kr. 23.200. Opkrævning rejsebureau 13.305 kr. indeholdende: rejse/forplejning/ophold/velkomst- og
afslutningsmiddag/afbestillingsforsikring.
 
 
Tilmeldingsfrist
7. januar 2023 (der er en ledig plads)
 
Undervisere
Jurgita Christensen, overlæge, speciallæge i psykiatri, Nordsjællands Hospital, psykiatrisk afdeling.
Søren Wichmann, specialist i almen medicin, overlæge på afd. for lindrende behandling, Bornholm Sygehus samt ansat på ugentligt basis i Praksisklinik Bornholm.
Maja Sparre, speciallæge i geriatri, overlæge intern medicin Holbæk Sygehus med ansvar for den højt specialiserede
faldudredning. Endvidere kursusleder og underviser på kurset "Den ældre medicinske patient" på den fælles intern medicinske hoveduddannelse.

Kursusledelse 
Specialist i almen medicin Gitta Trier, praktiserende læge, Lægerne i Lundtofte
Specialist i almen medicin, Andreas Højring