Generalforsamling 2024

Lægernes uddannelses forening

Afholdes Solsortvej 87, 2000 Frederiksberg

Torsdag den 13. maj kl. 17.00

 

Referat for ordinær generalforsamling er:

 

·        Valg af dirigent:                                     Andreas Højring blev valgt

·        Beretning af Formanden:                       Per Høeg fremlagde formandens beretning

·        Regnskab:                                               Blev gennemgået af revisor

·        Indkomne forslag:                                   Ingen indkomne forslag

·        Budget for kommende år:                       Budget pr kursus forelægger

·        Valg til bestyrelse og eventuelle udvalg: Alle 4 medlemmer fortsætter

·        Eventuelt:                                                 Intet

 

Referant: CP