Generalforsamling 2021

Bestyrelsens beretning på generalforsamling 18. maj 2021
2020 blev, som for mange andre, et svært år for LUF. Corona-pandemien gjorde kursusvirksomhed i store dele af året umuligt og i resten af året besværligt at gennemføre. Dette har naturligvis nok medført aflysninger og udsættelse af mange kurser, som igen har medført et mindre underskud for året. Som helhed er LUF dog kommet hæderligt igennem året.

Foreningens aktiviteter
Der blev i 2020 afholdt 10 kurser med i alt 654 kursusdage. Der blev aflyst 12 kurser. Gennemsnit antal kursusdage de seneste år har ligget højere, ca. 1.100 dage. Corona-pandemien taget i betragtning må dette dog siges, at være en forventelig nedgang i aktiviteten. LUF har valgt ikke at gennemføre web-baserede kurser.

Bestyrelse
Kirsten Lawaetz valgte at trække sig fra bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. LUF takker Kirsten for mange års arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning har siden generalforsamlingen 2020 været som følger:

Formand Per Høeg
Næstformand Andreas Højring
Kasserer Gitta Trier (sygemeldt siden maj og året ud)
Bestyrelsesmedlem Trine Bagger Pedersen

Der har løbende igennem året været afholdt bestyrelsesmøder, de fleste af dem på Teams/Messenger. I november blev der afholdt et længere møde på Hotel Skt. Petri.

Sekretariat
Den tidligere sekretær Charlotte Herskind meddelte på general-forsamlingen 2020, at hun ønskede at stoppe, når vi havde fundet ny sekretær. Vi var så heldige at finde Pernille Valentin Sommer som tidligere har været ansat i Lægeforeningens samt PLO-Efteruddannelses sekretariat. Pernille startede 1. august 2020 og det har været godt for LUF at have en erfaren kursussekretær i sekretariatet.

LUF vil benytte lejligheden til at takke vores trofaste kursusledere og undervisere som, trods Corona, ikke har mistet håbet, men som igen har planlagt kurser for det indeværende og kommende år.

På bestyrelsens vegne

Per Høeg
Formand