Dermatologi i praksis

Dermatologi i praksis (kurset er fuldtegnet med venteliste)

Klik her for tilmelding.

Baggrund
Hudens sygdomme er mange og mangeartede, og den praktiserende læge har en stor og udfordrende opgave som gate-keeper ikke mindst på dette område.

Kursets formål
At tilvejebringe en systematisk viden om de mest almindelige hudsygdommes diagnostik og behandling i almen praksis.

Kursets indhold og form
Kurset tilbyder en intensiv og praksisorienteret gennemgang af de mest udbredte hudsygdomme. Der vil være fokus på diagnostik og behandling i almen praksis samt kriterier for henvisning til dermatolog. Et udgangspunkt vil være hudens solskader, herunder almindelig (non-melanom) hudkræft, forstadier hertil (herunder aktiniske keratoser), malignt melanom samt hudens almindelige tumorer. Diagnose (herunder dermoskopi) samt behandling gennemgås med praktiske øvelser. Desuden gives grundigt kursus i solprofylakse og solcremer samt indføring i principperne ved medicinsk fugtpleje til forskellige hudtyper og hudsygdomme. Kurset indeholder herudover praksisrettede forelæsninger og øvelser omhandlende de mest almindelige dermatoser, herunder psoriasis, atopisk dermatit, urticaria, kløe, acne, rosacea og seborhoisk dermatit foruden en gennemgang af de venerologiske lidelser. Endelig vil principper og indikation for laserbehandling blive gennemgået. Kursusmaterialet vil indbefatte gode oversigtstabeller og algoritmer både hvad angår diagnose og behandling.

Målgruppe
24 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger eller andre med særlig interesse for området.

Kursussted
Kurset afholdes på Bornholm, Hotel Nordland med indkvartering i dobbeltværelse som eneværelse og med helpension. Forskelligheder i værelser kan forekomme men LUF har ingen indflydelse på fordelingen af værelserne.

Kursustidspunkt
31.08.20 - 04.09.20

Kursusgodkendelse
Kurset godkendt til 5 dage selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2020-0027.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus og ophold: ca. kr. 26.500 omfattende kursusafgift, helpension og pauseforplejning, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Depositum: kr. 2.500.

Tilmelding
Senest 15.06.2020
Klik her for tilmelding.

Undervisere


 

Overlæge Henrik Lorentzen (HL), speciallæge i dermato-venerologi, Aarhus Universitetshospital, Dermato-venerologisk Afdeling.

HL har udgivet bøger om dermoskopi og er blandt landets førende dermatologer inden for diagnostik og behandling af såvel malign melanom som non-melanom hudkræft. HL er desuden en erfaren underviser og efterspurgt foredragsholder.

Overlæge Christian Vestergaard (CV), ph.d., dr.med., Aarhus Universitetshospital, Dermato-venerologisk Afdeling.

Internationalt anerkendt forsker inden for atopisk dermatit og leder af urticaria-klinikken på Marselisborg Hospital. CV er også en erfaren underviser og efterspurgt foredragsholder.

Overlæge Kristian Kofoed (KK), ph.d., Bispebjerg Hospital, Dermato-venerologisk Afdeling.

KK er landets yngste dermatologiske overlæge og har en overordentlig bred interesse og forskningsaktivitet inden for dermatologi. KK er kendt for særdeles gode formidlingsevner og er, som kursets øvrige undervisere, en efterspurgt og populær underviser og foredragsholder.

Kursusledelse


 

Cand. scient, ph.d. Uffe Koppelhus, speciallæge i dermato-venerologi, Dermato-venerologisk Afdeling; tlf. 30315690, e-mail.

Langt CV med to akademiske uddannelser og mange års biomedicinsk forskning. Har stor undervisningserfaring som bl.a. tidligere lektor og foredragsholder ved henholdsvis Aalborg og Københavns Universitet.

Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, e-mail
Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon Lægerne Geels plads.

Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne "Når læger leder sammen" og "Den diagnostiske udfordring i almen praksis".