Motiver din multisyge patient
Patienten med flere samtidige sygdomme 

Baggrund: Multimorbide patient er en udbredt udfordring inden for sundhedssektoren, især blandt ældre patienter. Den komplekse natur af at have flere samtidige kroniske sygdomme kræver en omhyggelig og koordineret tilgang til behandling og pleje. Dette kursus er designet til almen praksis, der ønsker at opbygge kompetencer til effektivt at håndtere patienter med multimorbiditet med fokus på optimering af behandlingen og forbedring af patientens livskvalitet med motivation og fysisk aktivitet.

Formål: Dette kursus har til formål at ruste den praktiserende læge med de nødvendige færdigheder og viden til at forstå, identificere og håndtere patienter med multimorbiditet. Der vil være fokus på en patientcentreret tilgang til pleje, samarbejde og koordinering mellem sundhedspersonale samt integration af teknologiske løsninger for at forbedre behandlingsresultater og livskvalitet for multimorbide patienter.


Kursets indhold:
En patient med multimorbiditet refererer til en person, der lider af flere samtidige kroniske sygdomme eller medicinske tilstande. 50 % af alle vores patienter over 60 år har multimorbiditet! Multimorbiditet opstår, når en person har to eller flere langvarige sundhedsproblemer på samme tid. Disse sundhedsproblemer kan være fysiske, psykiske eller en kombination af begge, og de kan variere i sværhedsgrad.
Multimorbiditet er ret almindeligt, især blandt ældre mennesker, da sandsynligheden for at udvikle flere kroniske sygdomme øges med alderen. Nogle eksempler på kroniske sygdomme, der ofte forekommer samtidigt hos multimorbide patienter, omfatter:
1.    Type 2-diabetes
2.    Hypertension (forhøjet blodtryk)
3.    Hjertesygdomme, f.eks. koronararteriesygdom
4.    Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
5.    Arthritis eller artrose
6.    Depression eller angst
7.    Nedsat nyrefunktion
8.    Kroniske neurologiske lidelser, som f.eks. Parkinsons sygdom
9.    Kræftsygdomme
10.    Alzheimers sygdom eller andre demenssygdomme

Multimorbiditet kan udgøre betydelige udfordringer for både patienter og sundhedspersonale. Det skyldes, at behandlingen og plejen af en multimorbid patient ofte er kompleks, da de forskellige sygdomme kan interagere, og behandlingsmål kan konkurrere eller overlappe hinanden. Dette kræver en holistisk tilgang til pleje, koordinering mellem sundhedsudbydere og en omhyggelig medicinsk behandlingsplanlægning.
Håndtering af multimorbiditet kan være udfordrende, men en velstruktureret og koordineret tilgang, der fokuserer på patientens behov og livskvalitet, kan hjælpe med at forbedre resultaterne for disse patienter. Det er også vigtigt at huske, at der ikke er én behandling, der passer til alle patienter med multimorbiditet, og at hver multimorbid patient er unik og kræver en individuel tilgang til pleje.
For almen praktiserende læger er det afgørende at have kompetencer og viden inden for håndtering af multimorbiditet, Dette kan kræve en holistisk og koordineret tilgang til pleje for at sikre, at patienten får den mest effektive og sikre behandling og pleje.
Behandlingsbyrden relaterer sig til det besvær og bøvl der knytter sig til behandlingen (kontroller, medicinbivirkninger etc.) mens det at have flere symptomer og at blive begrænset i sin fysiske udfoldelse er sygdomsbyrden.


Målgruppe
24 praktiserende læger 
 
Kursus sted
Hotel, San Remo Italien
 
Kursustidspunkt
26.-31.5.2024
 
Kursusgodkendelse

Kurset søges godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse og 2 dages selvvalgt efteruddannelse og i alt 4 dags kursusafgift.
Efter kurset kan søges refusion på:  https://www.laeger.dk/PLO/refusion
 
Pris
Kursusafgift: Kr. 21.000. Hertil kommer opkrævning til rejsebureau for rejse/ophold på 17.000. Mødeforplejning samt velkomst- og afslutningsmiddag er inkluderet i kurset.
 
Tilmelding
Tilmelding HER
 
Tilmeldingsfrist
15.12.2023
 
Undervisere

Thomas Fremming Dejgård: Endokrinolog: Postdoc, Steno Diabetes Center Copenhagen. Overlæge, Nordsjællands Hospital, Endokrinologisk og Nefrologisk Afd

Henning Langberg: Human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). Henning Langberg var med til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor forskningsgruppe omkring sene væv og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triatlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring rehabilitering af sene skader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation. Henning er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor ved Københavns Universitet.

Kursusledelse
Praktiserende læge Charlotte Vogelhofer, Køge
Læge Allan Butans Christensen