Den diagnostiske udfordring i almen praksis

Den diagnostiske udfordring i almen praksis 

 

Kursets baggrund
At diagnosticere de syge og lade de raske forblive raske er en kerneopgave i almen praksis. Faren for underdiagnostik, overdiagnostik og falsk positive svar lurer hele tiden. Nemmere bliver det ikke, hvis patienten er multisyg. Hvordan skal vi som praktiserende læger håndtere disse diagnostiske udfordringer, så vi gavner de (multi)syge, og ikke utilsigtet skader de raske?

Kursets formål
At styrke evnen til at undgå over- og underdiagnosticering og sygeliggørelse af raske personer.
At styrke færdigheder i relation til identifikation af alvorlig lidelser på basis af uspecifikke symptomer, udredning af funktionelle lidelser og afklaring af komplekse bio-psyko-sociale problemstillinger.
At styrke de deltagende læger i rationel brug af parakliniske undersøgelser.

Kursets indhold

  • Hvad er udfordringen i den diagnostiske proces i almen praksis
  • Hvad kan diagnostiske tests og hvordan vælger vi de rigtige
  • Diagnostisk præcision, prædiktive værdier, sensitivitet/specificitet i den almenmedicinske hverdag
  • Over- og underdiagnostik. Fordele og ulemper ved screening
  • Tidlig diagnostik af alvorlig lidelse ved diffuse og uspecifikke symptomer
  • Mange symptomer, men ingen diagnose, - funktionelle lidelser
  •  Rationel brug af parakliniske undersøgelser
  • Diagnostik ved multisygdom, patientens perspektiv. Ulighed i sundhed
  • Organisering af praksis omkring den diagnostiske proces

 

Kursets form
Oplæg fra undervisere som udgangspunkt for cases, diskussion og gruppearbejde.

Målgruppe
30 alment praktiserende læger.

Kursussted
Hotel Hesselet på Fyn

Kursustidspunkt
7. - 8. september 2020

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 2 dage systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummmer 2020-0086.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris:
Kursus:
Ca. Kr. 8.500
Depositum:
Kr. 1.600

Tilmelding
Den 15. juni 2020
Klik her for tilmelding.

Kursusleder

Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, e-mail

Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon Lægerne Geels plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne "Når læger leder sammen" og "Dermatologi i praksis".

Undervisere


 

Speciallæge i almen medicin og professor John Brodersen

Har gennem 20 år forsket og undervist i den almenmedicinske diagnostiske proces, og de udfordringer der følger med ved at arbejde som praktiserende læge i et område med lav prævalens af biomedicinske sygdomme. Han har en mangeårig bred erfaring i at undervise praktiserende læger og almenmedicinske uddannelseslæger i emner som overmedikalisering, evidensbaseret medicin, diagnostik, og multimorbitet.

Ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg. Professor (Syddansk Universitet).

Diagnostisk Center i Silkeborg har fået opgaven at skabe "de praktiserende lægers hospital" og sikre optimale muligheder for at håndtere patienterne i praksis. Blandt andet er der etableret pakkeforløbet for patienter med uspecifikke kræftsymptomer, Ja/Nej-klinikker, sammedagsudredninger, direkte henvisning til lavdosis-CT ved svag mistanke om lungekræft mm.

Antropolog, Ph.d. og seniorforsker Alexandra Jønsson, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin.

Har i snart ti år beskæftiget sig med patientperspektiver, særligt hvordan hverdagen påvirkes hos patienter multisygdom. Alexandra har mange års erfaring med undervisning af læger og andre sundhedsfaggrupper i, hvordan den professionelle kliniske ekspertise bedst forenes med den enkeltes patients levede liv.