Budskabstræning – Den stærke patientkommunikation

Budskabstræning - Den stærke patientkommunikation

Kursets formål og indhold
Vil du gerne skabe en stærkere relation til dine patienter med et endnu bedre omdømme som resultat?
Synes du, det er svært at kommunikere præcist, når du er tidspresset?
Mangler du redskaber til at formidle i øjenhøjde?
Forskning fra USA viser, at de læger med det bedste omdømme og færrest klager højest overraskende ikke er de fagligt dygtigste læger. Det er derimod de læger, der er aktivt lyttende (spørger ind), pædagogisk formidlende og er humoristiske/lune. Det er ikke medfødte evner, men derimod noget, der kan læres.

Når du har været igennem forløbet Budskabstræning, så er din kommunikative værktøjskasse fyldt med praktiske og let anvendelige værktøjer og teknikker til din formidling.

Du får teknikker til stemmen  og kropssproget, så patienten opfatter dig som empatisk og imødekommende. Du får redskaber til at nulstille imellem konsultationer og til at analysere din modtager, så du kan målrette din kommunikation til den patient type du sidder overfor. Og så får du praktisk anvendelige værktøjer til energistyring, så du kan være den bedste udgave af dig selv hver dag – med mere energi og arbejdsglæde til følge.

Hør underviser Per Barrett-Eriksens inspirerende podcast fra Practicus HER og læs inspirerende artikel fra Dagens Medicin Performancetræner hjælper læger med at nulstille

Udbytte
- Indsigt i dig selv som formidler - konkrete teknikker til stemme, kropssprog og vejrtrækning
- At kunne formidle det svære budskab - også når der er svære følelser på spil
- At analysere din modtager - aktivt lyttende og kropssprog
- Det mentale - hvordan du virker nærværende og rolig, også når du er presset
- Struktur - så dit budskab bliver let forståeligt for patienten
- Storytelling - skaber billeder så patienten husker dit budskab

Undervisningsmetoder
Kurset er et modulkursus.

1 kursusdag er kick-off dag og efterfølgende er der 2 online moduler á ca. 3 timers varighed. De efterfølgende online moduler kan vælges at afholdes sammen med 2-3 læger til reduceret pris.

Som forberedelse til kurset, skal kursisten kort beskrive hvad de hver især ser som de største glæder og udfordringer ved arbejdet som læge og den/de største tidsrøvere i deres hverdag. Dette sendes på mail til perbarrett-eriksen@outlook.dk senest en uge før afholdelse af kurset. Der er derudover hjemmearbejde imellem modulerne.

Ved tilmelding forpligtiger man sig til kick-off dag og 2 efterfølgende online moduler.

Målgruppe
12 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursussted
Kurset udbydes to steder i landet:
København og Århus (sted følger)

Kursustidspunkt
1. november 2021 - København (Kick-off dag)
3. november 2021 - Århus-hold (Kick-off dag)

1. kursusdag er kick-off dag og efterfølgende 2 online moduler. Hvis 2-3 læger deltager sammen på onlinemodulerne reduceres afgiften.

Kursusgodkendelse
Kurset forventes godkendt til  1½  dags tabt arbejdsfortjeneste
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion 

Pris
4.500 kr. for fælles kick-off dag
Efterfølgende moduler afregnes særskilt direkte med underviser.
Prisen - 2 opfølgningsmoduler:
7.500 kr. excl. moms pr. person eller
5.000 kr. excl. moms pr. person, hvis 2/3 læger træner sammen
Man forpligter sig til at tilmelde sig kickoff-dag og 2 opfølgningsmoduler. Det kan ikke tages særskilt.

Tilmeldingsfrist
1. oktober 2021 (København) og
8. oktober 2021 (Århus)
Klik her for tilmelding

Undervisere


Kursusleder


Skuespiller, Mentraltræner, NLP-coach, konsulent og træner i Gennemslagskraft Per Barrett-Eriksen, Barett-Eriksen, Inc.

Sopran, logopæd og stemmecoach Kiki Brandt
Uddannet klassisk sanger og solist fra Carl Nielsen Academy of Music i 2008 og logopæd fra KUA i 2016. Optræder fortsat på de store scener rundt om i landet og arbejder aktivt som logopæd og sang- og stemmecoach for bl.a. kor, personer med stemmekrævende jobs og Parkinsonramte.

Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum
Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon Lægerne Geels plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne "Dermatologi i praksis", "Når læger leder sammen" og "Den diagnostiske udfordring i almen praksis".