Budskabstræning – kursus

Budskabstræning

Kursets formål og indhold
Vil du gerne skabe en stærkere relation til dine patienter med et endnu bedre omdømme som resultat?
Synes du, det er svært at kommunikere præcist, når du er tidspresset?
Mangler du redskaber til at formidle i øjenhøjde?

Forskning fra USA viser, at de læger med det bedste omdømme og færrest klager højest overraskende ikke er de fagligt dygtigste læger. Det er derimod de læger, der er aktivt lyttende (spørger ind), pædagogisk formidlende og er humoristiske/lune. Det er ikke medfødte evner, men derimod noget, der kan læres.

Når du har været igennem forløbet Budskabstræning, så er din kommunikative værktøjskasse fyldt med praktiske og let anvendelige værktøjer og teknikker til din formidling.

Du får teknikker til tale og forstå kropssprog, til at strukturere dit budskab og analysere din modtager. Du kommer igennem Patientsimulatoren, så vi kan komme så tæt på virkeligheden som muligt.

For det at kunne kommunikere kernebudskabet til en emotionelt påvirket patient, så de forstår og husker, er noget som virkelig styrker dit omdømme og din relation til patienterne.

Hør undervisers inspirerende potcast fra Practicus HER

 

Udbytte
- Indsigt i dig selv som formidler - Performance Værktøjskasse
- At kunne formidle det svære budskab - også når der er svære følelser på spil
- At analysere din modtager - aktivt lyttende og kropssprog
- Det mentale - hvordan du virker nærværende og rolig, også når du er presset
- Struktur - så dit budskab bliver let forståeligt for patienten
- Storytelling - skaber billeder så patienten husker dit budskab

Undervisningsmetoder
Kurset er et modulkursus.
1. kursusdag er kick-off dag og efterfølgende er der 3 individuelle lektioner á ca. 2 timers varighed, som afholdes hos kursisten (evt. i praksis). De individuelle lektioner kan vælges at afholdes sammen med en anden kursist (altså 2 kursister og underviser) til en noget billigere pris.
Som forberedelse til kick-off-dagen skal kursisten optage en konsultation og/eller kort præsentation af sig selv. Der er derudover hjemmearbejde imellem modulerne.

Målgruppe
12 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

 

Kursussted
Milling Hotel Plaza, Odense

Kursustidspunkt
10. maj 2021 (Kick-off dag - fælles)
1. kursusdag er kick-off dag og efterfølgende er der 2 halve dage som afholdes hos kursisten (evt. i praksis). De individuelle lektioner kan vælges at afholdes sammen med en anden kursist (altså 2 kursister og underviser) til en noget billigere pris.

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 2 dages tabt arbejdsfortjeneste og 3 dage kursusrefusion (aktivitetsnummer 2021-0300).
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion 

Pris
4.500 kr. for fælles kick-off dag
Efterfølgende moduler afregnes særskilt direkte med underviser.
Prisen - opfølgningsmoduler:
9.000 kr. pr. person eller
6.000 pr. person, hvis 2 læger træner sammen

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 26. april 2021
Klik her for tilmelding

Underviser


Kursusleder


Skuespiller, konsulent og træner i Gennemslagskraft Per Barrett-Eriksen, Barett-Eriksen, Inc.

Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum
Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon Lægerne Geels plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne "Dermatologi i praksis", "Når læger leder sammen" og "Den diagnostiske udfordring i almen praksis".