Børn og unge og den svære pædiatri

Børn og unge og den svære pædiatri 

Baggrund
Vilkårene for vores spædbarn, småbørn, skolebørn og teenagere har ændret sig væsentligt i løbet af en årrække.
Der er helt andre forhold omkring den nyfødte nu, end der var for blot 10 år siden. Seneste planer foreskriver hjemsendelse senest 4 timer efter fødslen. For år tilbage skete det først, når f.eks. amningen var veletableret og moderen tryg ved at stå alene med barnet hjemme.
Der er kommet meget mere fokus på stressramte forældre, og hvad det har af indflydelse på barnets trivsel. Og ikke kun forældrenes stress er under lup, men også det omgivende samfunds øgede krav til barnet/teenageren.
Øget belastning i form af mobning og krav om at leve op til normen - godt hjulpet på vej af de sociale medier.
Krav om højere præstationer - "12-pigerne" er et nyt begreb, som forfølger pigerne helt op i voksenalderen, f.eks. i forbindelse med universitetsuddannelser.
Normen kræver også det rette udseende, og det betyder stor fokus på kost og motion, som nogen gange drives ud i det sundhedsskadelige.
Alle disse forhold kan føre til mistrivsel og egentlig sygdom - fysisk eller psykisk.
Den praktiserende læges arbejdsområde er derfor i stigende grad blevet påvirket af de ændrede forhold for børnene og de unge i vores praksis.
Er der andre årsager til barnets symptomer end de umiddelbart synlige?

Kursets formål
At opdatere den praktiserende læge til bedre at kunne håndtere disse nye udfordringer - både tidlig opsporing, behandling og samarbejde med andre instanser.
Vi vil dog også i høj grad beskæftige os med mere traditionel, faktuel opdatering af den pædiatriske viden indenfor alle relevante områder.
Praktiserende læger står som regel uforberedte overfor alvorlige situationer, hvor der mistænkes omsorgssvigt eller misbrug af et barn.
"Skal jeg anmelde det?" "Hvor skal jeg henvende mig?" "Hvad nu, hvis der ikke er "noget" om det?"
Disse ubehagelige situationer vil vi belyse meget handlingsorienteret, således at lægen umiddelbart kan reagere korrekt.

Kursets indhold
Vi vil beskæftige os generelt med det syge barn. Hvordan "præsenterer" børn deres symptomer, og hvordan skal vi kommunikere med barn og forældre.
Under overskriften "Udfordringer i de første leveår" kommer vi ind på medfødte misdannelser, postnatale komplikationer, tidlige trivselsforstyrrelser - både fysiske og psykiske.
Vi vil også gennemgå kostråd og tale om, hvordan vi håndterer forældre med alternative planer for deres barns ernæring.
Vi vil diskutere, hvordan vi får mest muligt ud af de anbefalede børneundersøgelser.
Vaccinationsprogrammet diskuteres - er HPV-problemet overstået? HPV til drengene. Rotavirus vaccination. Hvorfor ikke vaccinere mod variceller eller meningokokker? Hvordan skal vi forholde os til "vaccinations-nægterne"?
Hvor er faldgrupperne, når vi vurderer det akut syge barn?
Det akut eller kronisk, alvorligt syge barn.
Gennemgang af bl.a. diabetes, hjerte- og lungesygdomme, infektions- og cancersygdomme.
Hvad er vores opgave med disse sygdomme? Samarbejde med sygehus og sociale myndigheder.
Kommunikation med det syge barn og forældrene.
Der vil være en grundig gennemgang af forstyrrelser i den psykosociale udvikling, herunder ADHD, ADD og autisme.
Hvad skal trigge en tidlig indsats, og hvordan samarbejder vi med barnet og forældrene samt sociale myndigheder.
Også de egentlige psykiske sygdomme bliver behandlet, herunder psykoser, depressioner og angst.
Vi kommer også ind på OCD, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.
Vi har som et selvstændigt område "Udfordringer for dagens teenager".
Her vil vi komme ind på alle de forhold, som kan være medvirkende til problemer hos de unge -identitetsudvikling/pubertet, sociale medier, alkohol, tobak, euforiserende stoffer, mobning, fedme, kost og fysisk aktivitet
Vi vil gennemgå en bred vifte af hyppige/kroniske sygdomme hos barnet og den unge. Herunder hovedpine, migræne, epilepsi, colitis ulcerosa, cystit og juvenil artritis m.fl.
Vi har allokeret en selvstændig session til "Den allergiske udfordring - allergi får skyld for meget…"
Her vil vi komme ind på allergiske hud- og lungesygdomme og ikke mindst på mistanken om fødevareallergi.
Vurdering af ernæringsmæssig trivsel og spiseudvikling - trends og kostvaner - veganere, gluten- og laktuloseintolerans etc.
"Det truede barn og den truede familie" vil beskæftige sig med tegn og symptomer på omsorgssvigt og trivselsproblemer. Samarbejde/kommunikation med børn/unge/forældre i familier, der mistrives.
Underretningspligt - hvad skal lægen gøre og hvornår.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og udveksling af erfaringer fra praksis.
Det tilstræbes, at der i alle sessioner er et selvstændigt punkt, der hedder "Dialog", således at kursisternes erfaringer først kommer til debat.
Alle indlæg vil tilstræbe gennemgående tovejs-læring. Gruppearbejde vil også indgå på udvalgte områder, f.eks. i forbindelse med filmen "Hjemme værst".

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Kreta

Kursustidspunkt
18. - 25. september 2021

Kursusgodkendelse
Godkendt som 3 dages systematisk efteruddannelse og 2 dages selvvalgt efteruddannelse eller som 5 dages selvvalgt efteruddannelse. Aktivitetsnummer : 2021-0016
Der kan søges refusion på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Ca. 26.000 - hertil kommer afgift til rejse/ophold
Depositum: Kr. 2.900

Tilmelding
Senest 30. juni 2021
Klik her for tilmelding.

Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin Mette Breum,
i kompagniskabspraksis i Hørsholm

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail
Mangeårig erfaring i kursusledelse og undervisning af praktiserende læger i Lægeforeningen, LUF og i specialeuddannelsen på Københavns Universitet. Er i LUF aktuelt desuden kursusleder på kurserne "Kvinden - i teori og praksis", "Manden - i teori og praksis", ”Børn og unge og den svære pædiatri” og "Krop og psyke i bevægelse". Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".

Undervisere


 

Speciallæge i børnesygdomme Louise Bechmann Zaupper, Børn og Unge, Århus Universitetshospital og Børneafdelingen, Ålborg Universitetshospital. Konsulent ved Privathospitalet Mølholm.
Har arbejdet bredt med pædiatrien igennem flere år, gennem de sidste par år med fokus på gastroenterologi, hepatologi og ernæring.
Lægelig ansvarlig for Spiserehabiliteringsteamet på Børn og Unge, Århus Universitetshospital, som arbejder med at håndtere spise- og ernæringsproblematikker hos oftest mindre børn, og hvor der arbejdes med de belastninger de medfører i de enkelte familier.
Arbejdsområdet på Ålborg Universitetshospital er primært pædiatrisk gastroenterologi, men også problematikker som dårlig trivsel og hepatologisk. Arbejder desuden fortsat med inkontinensproblematikker og generelt med funktionelle lidelser.
Interesse i kommunikation, og dens betydning for patienternes forløb.

Overlæge Jennifer Vikre-Jørgensen, Børn og Unge AUH.
Arbejder indenfor sub specialerne diabetes, neonatologi og famileambulatoriet med rusmiddeleksponerede børn og i den forbindelse diagnosticering af børn og unge med alkoholskader.Aktiv i etableringen af familieambulatoriet i Region Midt i 2011. Deltaget i arbejde i Sundhedsstyrelsen i 2017/18 vedrørende revision af svangreanbefalingerne for niveau 3 og 4 gravide.
Deltager i tværfagligt/tværsektorielt projekt vedr sårbare gravide og deres børn i Århus kommune.
Tilknyttet Steno diabetes center Aarhus, hvor der i øjeblikket sker op kvalificering af behandlingstilbud til børn og unge med diabetes.