Børn og unge og den svære pædiatri 

Baggrund
Vilkårene for vores spædbarn, småbørn, skolebørn og teenagere har ændret sig væsentligt i løbet
af en årrække. 
Der er helt andre forhold omkring den nyfødte nu, end der var for blot 10 år siden. Seneste planer
foreskriver hjemsendelse senest 4 timer efter fødslen. For år tilbage skete det først, når f.eks.
amningen var veletableret og moderen tryg ved at stå alene med barnet hjemme. Der er kommet
megetmere fokus på stressramte forældre, og hvad det har af indflydelse på barnets trivsel. 
Og ikke kun forældrenes stress er under lup, men også det omgivende samfunds øgede krav til 
barnet/teenageren. Øget belastning i form af mobning og krav om at leve op til normen - godt 
hjulpet på vej af de sociale medier. Krav om højere præstationer - "12-pigerne" er et nyt begreb,
som forfølger pigerne helt op i voksenalderen, f.eks. i forbindelse med universitetsuddannelser.
Normen kræver også det rette udseende, og det betyder stor fokus på kost og motion, som nogen 
gange drives ud i det sundhedsskadelige. Alle disse forhold kan føre til mistrivsel og egentlig sygdom 
- fysisk eller psykisk.

Den praktiserende læges arbejdsområde er derfor i stigende grad blevet påvirket af de ændrede
forhold for børnene og de unge i vores praksis. Er der andre årsager til barnets symptomer end 
de umiddelbart synlige?

Kursets formål
At opdatere den praktiserende læge til bedre at kunne håndtere disse nye udfordringer - både
tidlig opsporing, behandling og samarbejde med andre instanser.Vi vil dog også i høj grad beskæftige
os med mere traditionel, faktuel opdatering af den pædiatriske viden indenfor alle relevante områder. 
Praktiserende læger står som regel uforberedte overfor alvorlige situationer, hvor der mistænkes 
omsorgssvigt eller misbrug af et barn."Skal jeg anmelde det?" "Hvor skal jeg henvende mig?" 
"Hvad nu, hvis der ikke er "noget" om det? "Disse ubehagelige situationer vil vi belyse meget 
handlingsorienteret, således at lægen umiddelbart kan reagere korrekt.

Kursets indhold
Vi vil beskæftige os generelt med det syge barn. Hvordan "præsenterer" børn deres symptomer, og
hvordan skal vi kommunikere med barn og forældre. Under overskriften "Udfordringer i de første leveår" 
kommer vi ind på medfødte misdannelser, postnatale komplikationer, tidlige trivselsforstyrrelser - 
både fysiske og psykiske.Vi vil også gennemgå kostråd og tale om, hvordan vi håndterer forældre 
med alternative planer for deres barns ernæring. 

Vi vil diskutere, hvordan vi får mest muligt ud af de anbefalede børneundersøgelser.
Vaccinationsprogrammet diskuteres - er HPV-problemet overstået? HPV til drengene. 
Rotavirus vaccination. Hvorfor ikke vaccinere mod variceller eller meningokokker? 
Hvordan skal vi forholde os til "vaccinations-nægterne"? Hvor er faldgrupperne, når vi vurderer 
det akut syge barn? Det akut eller kronisk, alvorligt syge barn. Gennemgang af bl.a. diabetes, 
hjerte- og lungesygdomme, infektions- og cancersygdomme. Hvad er vores opgavemed disse 
sygdomme? Samarbejde med sygehus og sociale myndigheder. Kommunikation med det 
syge barn og forældrene. Der vil være en grundig gennemgang af forstyrrelser i den psykosociale 
udvikling, herunder ADHD, ADD og autisme. Hvad skal trigge en tidlig indsats, og hvordan samarbejder
vi med barnet og forældrene samt sociale myndigheder. Også de egentlige psykiske sygdomme bliver 
behandlet, herunder psykoser, depressioner og angst. Vi kommer også ind på OCD, spiseforstyrrelser 
og selvskadende adfærd. Vi har som et selvstændigt område "Udfordringer for dagens teenager". 
Her vil vi komme ind på alle de forhold, som kan være medvirkende til problemer hos de unge -
identitetsudvikling/pubertet, sociale medier, alkohol, tobak, euforiserende stoffer, mobning, fedme, kost 
og fysisk aktivitet. Vi vil gennemgå en bred vifte af hyppige/kroniske sygdomme hos barnet og den unge. 
Herunder hovedpine, migræne, epilepsi, colitis ulcerosa, cystit og juvenil artritis m.fl.
Vi har allokeret en selvstændig session til "Den allergiske udfordring - allergi får skyld for meget…"
Her vil vi komme ind på allergiske hud- og lungesygdomme og ikke mindst på mistanken om fødevareallergi. 
Vurdering af ernæringsmæssig trivsel og spiseudvikling - trends og kostvaner - veganere, 
gluten- og laktuloseintolerans etc. "Det truede barn og den truede familie" vil beskæftige sig med tegn 
og symptomer på omsorgssvigt og trivselsproblemer. Samarbejde/kommunikation med børn/unge/forældre 
i familier, der mistrives. Underretningspligt - hvad skal lægen gøre og hvornår.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og udveksling af erfaringer fra praksis. Det tilstræbes,
at der i alle sessioner er et selvstændigt punkt, der hedder "Dialog", således at kursisternes erfaringer 
først kommer til debat. Alle indlæg vil tilstræbe gennemgående tovejs-læring. 
Gruppearbejde vil også indgå på udvalgte områder, f.eks. i forbindelse med filmen "Hjemme værst".

Anmeldelse fra 2021-kursus

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Kreta, Almyrida Studio

Kursustidspunkt
16. - 23. september 2023

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 3 dages systematisk efteruddannelse og 2 dages selvvalgt efteruddannelse og ialt 
5,5 dages kursusafgift med aktivitetsnummer 2023-0250.
Efter kurset kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris 
17.500 kr. - hertil kommer afgift til rejse/ophold på ca. 10.000

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 8. maj 2023

Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin Mette Breum, i kompagniskabspraksis i Hørsholm 
Praktiserende læge Andreas Højring, Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser 
i medicinsk historie, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, Den ældre patient mm. 
Medlem af LUF's bestyrelse.
 

Undervisere
Speciallæge i børnesygdomme Louise Bechmann Zaupper, Børn og Unge, Århus Universitetshospital og Børneafdelingen,
Ålborg Universitetshospital. Konsulent ved Privathospitalet Mølholm.Har arbejdet bredt med pædiatrien igennem flere år, 
gennem de sidste par år med fokus på gastroenterologi, hepatologi og ernæring. Lægelig ansvarlig for 
Spiserehabiliteringsteamet på Børn og Unge, Århus Universitetshospital, som arbejder med at håndtere spise- og 
ernæringsproblematikker hos oftest mindre børn, og hvor der arbejdes med de belastninger de medfører i de enkelte 
familier. Arbejdsområdet på Ålborg Universitetshospital er primært pædiatrisk gastroenterologi, men også problematikker 
som dårlig trivsel og hepatologisk. Arbejder desuden fortsat med inkontinensproblematikker og generelt med funktionelle 
lidelser. Interesse i kommunikation, og dens betydning for patienternes forløb.
Overlæge Jennifer Vikre-Jørgensen, Børn og Unge AUH.Arbejder indenfor sub specialerne diabetes, neonatologi og 
famileambulatoriet med rusmiddeleksponerede børn og i den forbindelse diagnosticering af børn og unge med 
alkoholskader.Aktiv i etableringen af familieambulatoriet i Region Midt i 2011. Deltaget i arbejde i Sundhedsstyrelsen i 2017/18 
vedrørende revision af svangreanbefalingerne for niveau 3 og 4 gravide.
Deltager i tværfagligt/tværsektorielt projekt vedr sårbare gravide og deres børn i Århus kommune.Tilknyttet Steno diabetes 
center Aarhus, hvor der i øjeblikket sker op kvalificering af behandlingstilbud tilbørn og unge med diabetes.