Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2020, kl. 17.00

Til stede: Per Høeg, Andreas Højring, Trine Bagger og Pernille Valentin Sommer
Orlov: Gitta Trier

1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt uden bemærkninger

2. Sekretariat
Motivation, træning og kost samt Palliation var på plads og annonceret på hjemmesiden. Resilienskurset blev fastlagt til uge 43. TB overtager kursuslederrollen til søvnkurset i København til april.

3. Tilmeldinger
Status over tilmeldinger siden sidste bulkmail

4. Afholdte kurser siden sidst
Hverdagspsykiatri og Resiliens havde været afholdt og begge fuldtegnede med meget flotte evalueringer.

4. Bulkmail
Der er udsendt bulk-mail den 29. november 2020 med god respons.

6. Annoncering
Det blev besluttet at udsendebulkmail søndag den 20. december 2020.

7. Eventuelt
LUF havde fået henvendelse om at udbyde kursus i Dermatoskopi. PH følger op på henvendelsen.

Det planlagte møde med PLO-E var udsat til januar.

8. Næste møde
De næste 2 bestyrelsesmøder blev fastlagt til 19. januar 2021 og tirsdag den 2. marts 2021.