Bestyrelsesmøde 18. august 2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 2020, kl. 16.30 – 18.30

 

Til stede: TBP, AH, PH, PVS og GT

Referent: GT

 

Godkendelse af seneste referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

 

Sekretariatet

Status med ny sekretær - Oplæring kører planmæssigt
Tilmeldinger

Status over tilmeldinger siden sidst.

Det ser fint ud med flere fuldtegnede kurser.
Nye kurser

Nye kurser og emner for 2021 blev gennemgået.

 

Kursusledere

Kursuslederstatus på nye kurser

 

Økonomi

Blev gennemgået

 

Næste bulkmail

Næste bulkmail udsendes september
Dato for næste møde

Næste møde afholdes den 14. september 2020
Evaluering

Indbyrdes e-mailkultur blev evalueret og den er god for nu.

 

Eventuelt

GT fortsætter med at lave referater

Pernille er blevet administrator på FaceBook.

 

Evaluering af møde og mødeform (alle)

Godt møde