Beslutningsreferat bestyrelsesmøde

Den 8. april 2024

 

·        Godkendelse af seneste referater: Godkendt

·        Status sekretariat: Vi fortsætter med bureauet; Club La Santa i 2025.

·        Status webshop: Når handelsbetingelser endeligt på plads og godkendt af bestyrelsen, derefter ansøges der ved NETS (vilkår sendes til bestyrelsen)

·        Kursusbudget Økonomi

·        Proces årsafslutning: Modtaget første udkast fra revisor. Gennemgang næste bestyrelsesmøde af revisor.

·        Honorar til kursusledere. Aflønning af undervisere. Honorar kursusledere; justeres til, gældende for kurser der påbegyndes efter den 8.4.2024. Som udgangspunkt vil der være en kursusleder på endags kurser. Aflønning undervisere; kommer senere.

·        Kurser, planlagte med snarlig tilmeldingsfrist

·        ACT Now: Evt. en SE-dag på kommunikation ind i programmet.

·        Ryg, led og kroniske smerter: SE skal vises på PLO`s liste over SE-kurser (det skal alle vores SE-kurser. CP kontakter PLO)

·        Nye kurser

.        Rutiner - booking via bureau: Når muligt anvender vi bureau til booking

·        Psykiatri og Kommunikation: Godkendt. PH er bestyrelsesansvarlig

·        Underekstremitetens Idrætsskader: Godkendt. TB er bestyrelsesansvarlig og sørger for kontakt mellem kursuslederne og CP.

·        Afholdte kurser

·        Træning som del af behandlingen: Gik godt på trods af store udfordringer med bureau.

·        Bulkmail/ annoncering

·        Ifølge marketingsplan: Video af PH på SoMe, YouTube og hjemmeside. Evt. annonce i Månedsskrift. CP undersøger og sender til PH

·        Næste udsendes i april: Udover den månedlige nyhedsmail, sendes også en ekstra mail ud, kun med fokus på ACT Now og Ryg, led og smerte kurserne.

·        Evt

·        Ved regninger med nyt konto nr. eller nye samarbejdspartnere, ringes op for bekræftelse af konto nr., inden betaling.

·        Referat fra møde med BPNO sendes til alle i bestyrelsen (vedhæftet)

·        ” Eurocard by invitation”. PH undersøger.

·        Selvstændig konto til Pædagogisk pulje i Jyske bank. PH undersøger.

·        Generalforsamling på hjemmeside

·        Næste møde

·        13. maj kl. 17 ved Per. Alle skal huske deres computer!!