Beslutningsreferat bestyrelsesmøde

Den 5. februar 2024

 

Godkendelse af seneste referater: Godkendt

Sekretariatet

·        Status sekretariat: Går godt. Mange nye tilmeldinger

·        Status webshop: Når webshop iværksættes: Årskontingent sendes fremadrettet primo januar.

·        Kursusbudget: Udregnes ud fra 75% af maksantal.

Økonomi

·        Proces årsafslutning: LUF er ved at fremsende dokumenter/information jvf. ønske fra revisor. Udkast til regnskab vil være klart medio marts.

·        Løn/Honorar: Der udarbejdes et oplæg

·        Aflysning af kursus – retningslinjer: 500kr. administrationsgebyr

Kurser, planlagte med snarlig tilmeldingsfrist

·        Når læger leder sammen: Er i fokus

·        Resiliens: Er i fokus

·        Svimmelhed: Er i fokus

·        Det store gynækologikursus: Er i fokus

Nye kurser

.        SE Faglig ledelse: 28.11.2024, Fyn

·        Den idrætsmedicinske patient: Endelig dato KL

·        Skabelon: evaluering af kurserne (kursisternes evaluering + KL´s evaluering): Der udarbejdes oplæg

 

Bulkmail/ annoncering

·        Ifølge marketingsplan: OK

·        Næste udsendes i februar: Fokus kurser med kort tilmeldingsfrist

Evt

·        Intet

Næste møde

·        8. april kl. 19.30 virtuelt

·        Generalforsamling 13. maj kl. 17.00