Akut medicin

Baggrund
Akut medicin er heldigvis ikke hverdag i en normal praksis, men vi skal være forberedt på at kunne få brug for det.

Kursets formål og indhold
Kurset giver teoretisk viden og praktisk kunnen til brug i akutte situationer. Ulykker, hjertestop og lignende, samt gennemgang af behandlingen af de hyppigste alvorlige medicinske tilstande, vi risikerer at møde i klinikken, på lægevagt eller i fritiden.
Hvad kan der gøres uden medicinske redskaber eller med hjælp af en lægetaske?
Hvad gør vi i tilfælde af ulykker?
Meget af kurset er øvelser. Instruktion og øvelse i brug af hjertestartere og genopfriskning af ventilation og hjertemassage, men også praktisk fra almindelig førstehjælp.
DSAMs vejledning i akutmedicin præsenteres.
Længere afstand mellem fødesteder øger risikoen for pludselig at få ansvaret for en fødsel. Derfor gennemgås de vigtigste håndgreb ved en fødsel. Hvad skal vi sørge for før og efter fødsel, og hvad skal vi passe på.

Undervisningsmetoder
I grupper.

Målgruppe
22 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursusledelse
Praktiserende Johan Ludvig Reventlow, Slagelse, e-mail
Tidligere medlem af DSAMs bestyrelse og i den sammenhæng med til at skrive DSAMs vejledning om akutte henvendelser til praksis. Aktuelt også praksiskoordinator og bl.a. også praksiskonsulent på en akut medicinsk afdeling.
Gennem flere år været kursusleder for kursus om akut medicin - det allermest akutte. De første år som endags kursus, men mange følte, at der var for meget, der ikke kunne nås. Derfor udvidet til dette 2 dages kursus.

Kursusstedet
Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Fyn.

Kursustidspunkt
Ikke endeligt afklaret - afholdes i 2021

Kursusgodkendelse
Kurset godkendt til 2 dage selvvalgt efteruddannelse
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Kurset opfylder de krav, der stilles i Norge til kursus i akutmedicin. Det er omregnet til norske kursustimer på 16,1 time. Det er blevet godkendt for de læger, vi har kendskab til, der har søgt.
Den enkelte læge skal dog søge individuelt, vedlagt kursusprogram.

Pris
Kursusafgift: ca. kr. 9.433
Depositum: kr. 1.600.

Tilmelding
Kurset i 2020 er aflyst. Nyt kursus er endnu ikke fastsat.
Klik her for forhåndstilmelding.

Læs anmeldelse fra kurset her.

Undervisere


Overlæge, Ambulancelæge Thomas Thougaard
er ansat som uddannelsesansvarlig overlæge ved anæstesiafdelingen på Slagelse Sygehus og som læge ved AMK vagtcentralen, ligeledes i Slagelse. Han har mange års erfaring med behandling af akutte medicinske tilstande og traumepatienter, intensiv terapi og fra redningshelikopter-tjenesten. Underviser i bl.a. avanceret genoplivning, patienttransport og kommunikation.

Overlæge Steen Horne Nielsen
er ansat som uddannelsesansvarlig overlæge ved Akut Afdelingen på Hillerød Hospital. Han har en bred uddannelse i intern medicin med mange års erfaring fra akutte modtageafdelinger og erfaring med undervisning i behandlingen af den akutte medicinske patient. Som underviser i akut medicin, hjertestopbehandling og teamledelse med brug af simulatorteknologi har han stor erfaring med brug af PQRS i kommunikation og evaluering.

Overlæge Lars Andersen
Anæstesiolog, AMK og ambulancelæge i Region Sjælland og har 30 års erfaring i undervisning i blandt andet Førstehjælp i Røde Kors, Forsvaret, fagskoler og for sundhedsfaglige. Arbejder på Slagelse Sygehus med ansvar for hjertestopsberedskabet og undervising af alle faggrupper i hjertelungeredning og kritisk patient.

Jordemoder Tina Lysgaard
Uddannet jordemoder 2005, og har arbejdet som basisjordemoder ved Roskilde, Næstved og Nykøbing F sygehuse. Privatpraktiserende jordemoder fra 2008 i kompagniskabspraksis Hjemmefødselsordning Sjælland, der siden 1991 har haft kontrakt om varetagelsen af hjemmefødslerne i først Vestsjællands Amt og siden Region Sjælland. Hjemmefødselsordning Sjælland varetager ca. 4% af Region Sjællands 6.463 fødsler. Hjemmefødsel er især velegnet for lavrisiko flergangsfødende kvinder, fordi interventionsrater er lavere og udkomme for mor & barn ikke er forskelligt fra en specialafdeling.