Træning som del af behandlingen (svimmelhed, ledsmerter og den ældre patient)

Træning som del af behandlingen - Systematisk efteruddannelse
SE-temaer (Svimmelhed, ledsmerter og den ældre patient)

Baggrund
Mange ældre patienter lider af livsstilsygdomme, svimmelhed eller ledsmerter. Denne store gruppe af patienter kan være svære at udrede og behandle effektivt for den praktiserende læge. Mange af disse lidelser kan med fordel behandles med øget fysisk træning.
Men hvordan finder vi de rigtige patienter til den rigtige behandling?
Kan træning bibeholde et godt funktionsniveau, samt medvirke til behandlingen af ledsmerter, svimmelhed og fald tendens?
Som del af kurset indgår 3 kursus dage med systematiseret efteruddannelse samt fysisk trænings sessioner.

Kursets formål og indhold
At give redskaber til at effektivt at kunne udrede og behandle patienter med svimmelhed, ledsmerter samt ældre patienter generelt.
Styrke lægens viden om udredning af de forskellige typer af svimmelhed med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker, laboratorietest samt relevant billeddiagnostik. Herunder styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.
Undersøgelsesteknik af led, udredning, visitation og behandling.
Behandling af den ældre multimorbide patient, medicingennemgang, det gode opsøgende sygebesøg og samarbejdet med hjemmepleje og sygehus-systemet.
Anvende fysisk træning som behandling og forebyggelsestiltag i den kliniske hverdag.

Undervisningsmetoder
Kurset er en blanding af katedral-kursus, workshops med fokus på det systematiserede indhold og aktive øvelser. Det gennemgående tema på kurset vil være inddragelse af fysisk aktivitet som behandling. Undervisningen veksler med aktiviteter af træningsundervisning ved fysioterapeut.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

 

Kursusstedet
Club La Santa

Kursustidspunkt
4. - 11. februar 2022

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 3 dages SE og 2 dage selvvalgt efteruddannelse.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursusafgift: 25.100 - Dertil kommer opkrævning til rejse/ophold.
Depositum 2.500 kr.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 11. oktober 2021
Klik her for tilmelding.

Undervisere


Associate professor, PhD, fysioterapeut Mogens Theisen Petersen

Overlæge Lillian Mørch Jørgensen, Geriatrisk afd. - Hvidovre Hospital

Privatpraktiserende Rheumatolog - navn følger

Kursusledere


Alment praktiserende læge Jakob Olsen,
Høng

Alment praktiserende læge Andreas Heltberg,
Roskilde