ACT NOW


Kursets formål og indhold
I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter søger råd og vejledning til 
valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive færdigheder at trække på i de mere 
terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår med patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare 
på sin egen trivsel i en travl hverdag, så samtalerne med patienterne ikke dræner unødigt.

Acceptance and Commitment Therapy er blandt de nyeste kognitive adfærdsterapier. Den er stærkt understøttet af 
evidensbaseret forskning og vinder hastigt frem i terapi og coaching. I daglig tale forkortes Acceptance and Commitment 
Therapy til ACT, udtalt som det engelske ord "to act", "at handle". Metoden har netop både et accepterende og
handlingsorienteret fokus som den fulde titel antyder og har til hensigt at støtte vores evne til at forfølge og skabe et 
personligt meningsfuldt og vitalt liv, mens vi effektivt håndterer den psykiske smerte, der kan være forbundet hermed.

ACT er på den måde ligesom tidligere terapier jeg-støttende, men skifter fokus fra den klassiske kognitive terapi, hvor vi 
målrettet går efter at fjerne eller minimere psykisk ubehag, til at udvikle en psykologisk fleksibilitet, hvor vi evner at leve et 
engageret liv med alle slags følelser og tanker til stede.
Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at introducere og træne praktiserende læger i en evidensbaseret metode, 
der både kan bruges personligt til at skærpe nærværet, åbenheden og omsorgen for sig selv og sin patient i også de svære 
patientforløb og til at genskabe patienternes oplevelse af at have magt over eget liv.
Metoden er særligt velegnet overfor psykiske vanskeligheder som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og 
ved problemstillinger som misbrug og overvægt.

Mindfulness er en integreret del af ACT tilgangen, hvorfor kurset også rummer en grundlæggende introduktion til mindfulness,
 og her især med fokus på mindfulness overfor psykiske lidelser.
Kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til efterfølgende at kunne bruge ACT og mindfulness principper og processer, 
som en aktiv del af patientkontakten.

Yderligere læsning
Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris.

Målgruppe
22 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursussted
Hotel Es Moli, Mallorca

Kursustidspunkt
25. september - 2. oktober 2022

Tilmeldingsfrist
25. april 2022 
Klik for tilmelding til kurset

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 5 dages efteruddannelseshonorar á 4.000 kr., 6 dages kursusafgift á op til 2.800 kr. og 
transportudgift max. 1.500 kr. 
Der kan søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion på aktivitetsnummer 2022-0476.
 
Pris
Kursusafgiften er 21.100 kr. og dertil kommer opkrævning til rejsebureau for rejse og ophold på 22.090 kr.
Kurset er inklusiv fly, transfer fra lufthavn, halvpension, mødeforplejning samt afbestillingsforsikring ved sygdom.
Depositum: 2.500 kr.

Kursusledelse: 
Trine Bagger Pedersen, praktiserende læge
John Rosenberg, praktiserende læge

Læs anmeldelse 

Undervisere

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk.
I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de kognitive adfærdsterapier, 
hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness. Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med 
stress, smerter, kroniske sygdomme, angst (specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring 
(fx ift. vægt). Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde med klienterne på.
Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere
 gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som 
oplægsholder i en række 12-mands grupper. Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient 
kommunikation ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samt mulighederne og 
udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Jens Wraa Laursen Supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening, født 1967. 
Indehaver af Psykologhuset Nyt Fokus (www.pnf.dk) i Århus.
Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005 arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling af 
ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. Derudover underviser jeg i bl.a. 
i ACT og laver en del supervision af både psykologer og andet personale, heraf en del i forhold til misbrugsbehandling.
Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit
 primære terapeutiske ståsted. Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring 
samt måden værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, og det er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god mening for mine klienter.