ACT NOW

Kursets formål og indhold
I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter søger råd
og vejledning til valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive 
færdigheder at trække på i de mere terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår 
med patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare på sin egen trivsel i en travl hverdag, 
så samtalerne med patienterne ikke dræner unødigt.

Acceptance and Commitment Therapy er blandt de nyeste kognitive adfærdsterapier. Den er stærkt
understøttet af evidensbaseret forskning og vinder hastigt frem i terapi og coaching. I daglig tale 
forkortes Acceptance and Commitment Therapy til ACT, udtalt som det engelske ord "to act", "at 
handle". Metoden har netop både et accepterende og handlingsorienteret fokus som den fulde titel 
antyder og har til hensigt at støtte vores evne til at forfølge og skabe et personligt meningsfuldt 
og vitalt liv, mens vi effektivt håndterer den psykiske smerte, der kan være forbundet hermed.

ACT er på den måde ligesom tidligere terapier jeg-støttende, men skifter fokus fra den klassiske
kognitive terapi, hvor vi målrettet går efter at fjerne eller minimere psykisk ubehag, til at udvikle en 
psykologisk fleksibilitet, hvor vi evner at leve et engageret liv med alle slags følelser og tanker til stede.
Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at introducere og træne praktiserende læger i en 
evidensbaseret metode, der både kan bruges personligt til at skærpe nærværet, åbenheden og 
omsorgen for sig selv og sin patient i også de svære patientforløb og til at genskabe patienternes 
oplevelse af at have magt over eget liv. Metoden er særligt velegnet overfor psykiske vanskeligheder 
som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og ved problemstillinger som misbrug og overvægt.

Mindfulness er en integreret del af ACT tilgangen, hvorfor kurset også rummer en grundlæggende 
introduktion til mindfulness, og her især med fokus på mindfulness overfor psykiske lidelser.
Kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til efterfølgende at kunne bruge ACT og mindfulness 
principper og processer, som en aktiv del af patientkontakten.

Yderligere læsning
Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris.

Målgruppe
22 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursussted
Hotel Conventur Begur, Spanien (ca. 2 timer fra Barcelona)

Kursustidspunkt
17. - 24. september 2023

Tilmeldingsfrist
Kurset er booket. Klik for tilmelding til kurset

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse og 6 dages kursusafgift med aktivitetsnummer
2023-0298. Der kan efterfølgende søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion 
 
Pris
Kursusafgiften er 20.500 kr. og dertil kommer opkrævning til rejsebureau for rejse/ophold fra ca. 15.700
afhængig af kategori af værelse/suite/bungalows. Værelserne bliver tildelt i den rækkefølge de modtages.
Vi har hele hotellet for os selv og pris på fly er ikke afklaret.
Kurset er inklusiv halvpension, mødeforplejning samt afbestillingsforsikring ved sygdom.
Du er velkommen til selv at arrangere fly, hotel kan dog ikke fravælges.

Kursusledelse: 
Trine Bagger Pedersen, praktiserende læge
John Rosenberg, praktiserende læge


Hotel Conventur Begur

Undervisere

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk.
I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de kognitive adfærdsterapier, 
hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness. Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med 
stress, smerter, kroniske sygdomme, angst (specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring 
(fx ift. vægt). Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde med klienterne på.
Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere
 gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som 
oplægsholder i en række 12-mands grupper. Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient 
kommunikation ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samt mulighederne og 
udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Jens Wraa Laursen Supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening, født 1967. 
Indehaver af Psykologhuset Nyt Fokus (www.pnf.dk) i Århus.
Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005 arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling af 
ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. Derudover underviser jeg i bl.a. 
i ACT og laver en del supervision af både psykologer og andet personale, heraf en del i forhold til misbrugsbehandling.
Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit
 primære terapeutiske ståsted. Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring 
samt måden værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, og det er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god mening for mine klienter.