ACT NOW – follow up

ACT NOW - Follow up

Kunne du bruge et gensyn med ACT?
Kurset er et eksklusivt 2-dages kursus til praktiserende læger, der allerede er bekendt med ACT og som ønsker at styrke brugen heraf både i måden de møder sig selv på og i måden de støtter og hjælper deres patienter.

I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter søger råd og vejledning til valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive færdigheder at trække på i de mere terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår med patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare på sin egen trivsel i en travl hverdag, så samtalerne med patienterne ikke dræner unødigt.

Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at introducere og træne praktiserende læger i en evidensbaseret metode, der både kan bruges personligt til at skærpe nærværet, åbenheden og omsorgen for sig selv og sin patient i også de svære patientforløb og til at genskabe patienternes oplevelse af at have magt over eget liv.

Metoden er særligt velegnet overfor psykiske vanskeligheder som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og ved problemstillinger som misbrug og overvægt.

Indhold
På kurset bliver bl.a. gennemgået:

* Brush up på Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
* Træning i at bruge konkrete redskaber som "matrixen"
* Træning i at bruge compassion. En værdi, de omfatter både omsorg, mod og visdom og som er en meningsfuld ledestjerne, når vi selv eller vores patienter fusionerer med kritik eller kæmper med skam.
* I forbindelse med kurset får du en forberedelsesmakker fra holdet, som du kan skrive eller ringe sammen med i en fælles refleksion, så I kan tune jer ind og komme i ACT-stemning.

Yderligere læsning
Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris.

Målgruppe
22 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursussted
Hotel Vejlefjord, Vejle

Kursustidspunkt
27. - 28. januar 2022

Godkendelse
Kurset søges godkendt til 2 dages selvvalgt efteruddannelse

Pris
12.000 kr.  (kurset er incl. fuld forplejning samt overnatning).
Depositum 2.500 kr.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 26. november 2022.
Klik for tilmelding

Kursusledelse
John Rosenberg, praktiserende læge - Vesterbro Lægehus

 

 

Undervisere


 

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for voksne Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk.
I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de kognitive adfærdsterapier, hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness. Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med stress, smerter, kroniske sygdomme, angst (specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring (fx ift. vægt). Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde med klienterne på.
Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som oplægsholder i en række 12-mands grupper. Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient kommunikation ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samt mulighederne og udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for voksne Jens Wraa Laursen
Supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening, født 1967. Indehaver af Psykologhuset Nyt Fokus (www.pnf.dk) i Århus.
Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005 arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling af ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. Derudover underviser jeg i bl.a. i ACT og laver en del supervision af både psykologer og andet personale, heraf en del i forhold til misbrugsbehandling.
Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit primære terapeutiske ståsted. Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring samt måden værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, og det er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god mening for mine klienter.