Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Tung psykiatri

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Senest 20.02.20
Klik her for tilmelding


Kursets baggrund
Gennem de seneste år har psykiatrien i Danmark været underlagt strukturelle forandringer, som gør, at mange patienter med svære psykiske lidelser er indlagt, indtil det ikke er nødvendigt mere, men de er sjældent raske, når de sendes hjem. Den efterfølgende behandling ligger hos den praktiserende læge enten alene eller i samarbejde med psykiatrien og kommunen. Nogle patienter har dobbeltdiagnoser med misbrug, hvilket ofte komplicerer forløbene og psykiatrien har kun få steder i Danmark, hvor der er egentlig fokus på psykisk lidelse og samtidigt misbrug. I den tunge psykiatri ligger endvidere en kompleks juradel, som kan være vanskelig at begå sig i for de praktiserende læger, som ofte kun sjældent har brug for at bruge den; men når det er aktuelt, så skal den til gengæld også anvendes korrekt.

Kursets formål
At styrke den praktiserende læges evne til at håndtere patienter i praksis, med psykoser og personlighedsforstyrrelser samt patienter, som er socialt marginaliserede, sårbare og misbrugende.

Kursets indhold
Vi kommer til at arbejde med medicinsk færdighed og viden i form af:
- Diagnostik, behandling og omsorg i forholdet til patienten med svær psykisk sygdom og med samtidige somatiske helbredsproblemer og evt misbrug.
- Diagnostik og behandling af den socialt marginaliserede pt
- Diagnostik og behandling af patienten med mulig psykose, hvordan det præsenterer sig i almen praksis og i lægevagten og herunder indikationer for og udførelse af tvangsindlæggelser.
Vi forholder os til den ofte sværere kommunikation, som er med og om vores svært psykisk syge patienter, samt samarbejdet med det psykiatriske system og sociale myndigheder herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger også samarbejdet det kommunale system inddrages.

Kurset har ligeledes fokus på organisering i egen praksis mhp. optimering af behandling af denne gruppe af patienter, som ofte har begrænset evne til egenomsorg.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil være case-baseret med case fra den praktiserende læges hverdag med kontakt til sekundærsektoren og evt kommunal indsats. Der vil være mindre gruppearbejder samt teoretisk undervisning i den seneste nye viden om relevante emner.

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Skovshoved Hotel

Kursustidspunkt
30.03.2020

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 1 dag systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummmer 2020-0085. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris:
Kursus:
ca. kr. 3.200
Depositum:
kr. 800

Tilmelding
Senest 20.02.2020
Klik her for tilmelding

Undervisere
Cand. jur. Kristina Torre Christiansen
Juridisk konsulent i Region Hovedstadens Psykiatri, specialiseret indenfor sundheds- og psykiatriret, underviser læger, plejere og andet personale i psykiatrilovens regler, rådgiver om reglerne i psykiatriloven. Tidligere ansat i daværende Patientombuddet med behandling af klager over behandling i psykiatrien.

Overlæge og speciallæge i psykiatri Mads Randris Pöckel:
Har været overlæge på åbent, intensivt og ambulant regi. Arbejdet med alle typer af psykiatriske patienter. Underviser gennem mange år i psykopatologi, psykofarmaka, psykiatriloven og sundhedsplatformen.

Kursusledelse
Gitta Trier, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Kgs. Lyngby, tlf. 20988508, e-mail.
Speciallæge i almen medicin siden 2002. Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurset "Resiliens" og ugekurset, Den ældre patient. Bestyrelsesmedlem i LUF.