Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Stress - fra vildrede til overblik

print kursusbeskrivelse


Tilmelding
Senest 15.03.2020
Klik her for tilmelding


Baggrund
Stress-sygemeldinger fylder mere og mere i almen praksis, og stress-konsultationerne kan let dræne den praktiserende læge, idet denne ofte ikke er klædt godt nok på til at varetage disse komplekse problemstillinger.
Der er en tiltagende bredde i symptombilledet, som ofte deler plads med angst og depression. Men er det stress?
Alene ved begrebet stress vil mange være tilbøjelige til at foreslå 14 dages sygefravær og hvile som behandling og "lad os så tales ved igen."
Som stresshåndtering er det måske en okay løsning lige nu, men risikoen for, at patienten igen går ned med stress, er stor. Stress opstår ikke på grund af overarbejde og travlhed, og kan derfor ikke alene behandles med ro og hvile.
Der er brug for et mere indgående kendskab til stresssymptomer og deres årsag/historie, da det ofte er årsagen og dens historie, der afgør, om der er tale om stress.
I langt de fleste tilfælde er det derfor den bagvedliggende årsag, der skal behandles, og i mindre grad symptomerne. En metafor kunne være, at det ikke bare er at sætte et plaster på, men at fjerne splinten først.
Kom styrket hjem fra kurset med viden og værktøjer, så du præcist ved, hvordan du skal gribe den næste stresspatient an i din praksis, til gavn både for din patient og dig selv.

Kursets formål
Formålet med kurset er at styrke lægens kompetencer til at vurdere det brede stress-symptombillede og tilbyde den rigtige rådgivning, vejledning og behandling, så stress-konsultationerne bliver lette og strukturerede, og ikke fylder så meget, hverken i kalenderen eller i lægens bevidsthed.

Kursets indhold og form
På kurset får du en dybdegående indsigt i stressteori, sat op imod et klinisk og terapeutisk billede.
Der fokuseres på de elementer, som ligger til grund for stress, elementernes historier og komplekse sammenhænge, og hertil hvordan de gennem dialog afdækkes og deles med patienten.
Med dette som udgangspunkt gennemgås forskellige behandlingsstrategier, herunder udredningsmetode, samtaleteknik samt behandlingsprogram omfattende div. øvelser, opgaver og mindfulness.
Mindfulness, dvs. evnen til at være tilstede i nuet, i et givent øjeblik, uden at dømme eller vurdere, kan forebygge stress, angst og depression. Mindfulness består af meditationstræning og simple, rolige yogaøvelser, og forskning viser, at mentalt helbred kan trænes og forbedres i lighed med fysisk helbred.
Mindfulness er oprindelig en Buddhistisk meditationsform, som de seneste årtier har vundet stadig større udbredelse i vesten i ikke-religiøse sammenhænge.
Gennem mindfulness-træningen kan der opleves en større indre stabilitet, mental frihed og glæde, så man selv kan vælge, hvordan du reagerer i de situationer, livet byder dig, store som små, privat som professionelt.
For at kunne videregive bare en knivspids af mindfulness til patienterne er det vigtigt at have mærket effekten på egen krop.
Mindfulness består dels af meditationstræning, dels af rolige yogaøvelser og simple vejrtrækningsøvelser, der hjælper med at komme fra hovedet, og alle tankerne, ned i kroppen.
Undervisningen er tilrettelagt med skiftende indlæg og deltagernes aktive medvirken, med øvelser, træning og dialog i plenum. At udlede den stressede personlighed kan ikke læres teoretisk. Kurset er derfor et aktivt øve- og træningsrum, hvor deltagerne øver samtalen og derigennem opdager behovet for de redskaber, som giver brugbar mening og resultater og via psykoedukation kan formidles til patienten.
Du skal være indstillet på at arbejde personligt og praktisk samt indgå konstruktivt i andres arbejde. Det anbefales, at kompagnoner ikke deltager sammen på dette kursus.

Målgruppe
Kurset er planlagt for 16 læger.

Kursusstedet
Af klimavenlige hensyn har vi valgt at holde kurset i Danmark på det smukke Dallund slot, hvor der er fred og ro til fordybelse. Dallund ligger nær Odense på Fyn.
Indkvarteringen er i enkeltværelse ( dobbeltværelse efter ønske) og med fuld pension.
Maden vil være sund med overvejende vægt på økologiske råvarer og biodynamisk dyrkede grøntsager.

Kursustidspunkt
Uge 18, 2020 (27.4-1.5)

Kursusgodkendelse
Kurset godkendt til 5 dage selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2020-0026.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursuspris + ophold: Ca. kr. 26.400
Depositum: kr. 2.700

Tilmelding
Senest 15.03.2020
Klik her for tilmelding

 

Undervisere
Trine Rønnov, Speciallæge i almen medicin og tidligere praktiserende læge i 15 år.
I 2016 stiftede Trine Rønnov firmaet Stresslæge.dk. efter selv at have været nede med stress. Hun solgte sin lægepraksis med det ønske at give et langt bedre tilbud til stressramte, end det er muligt via henvisning til psykologhjælp, privat eller via sundheds forsikringer.
Hun har udviklet forløbet AMSI (Aldrig mere stress igen), et 4 mdr.s gruppeforløb, og har indtil nu haft over 80 patienter igennem forløbet - og det virker. Ingen har på nuværende tidspunkt fået tilbagefald. AMSI ligger til grund for kurset https://stresslaege.dk/stress-forloeb/aldrig-mere-stress-igen/
Trines årelange erfaring med det lægefaglige aspekt af stress samt hendes psykoterapeutiske og mindfulde tilgang, giver hende en holistisk og eksistentialistisk tilgang til stresshåndtering.
Trine har i 2016-2017 undervist praktiserende læger på deres systematiske efteruddannelse i stress og mindfulness, samt i en årrække KBU'er i samme. Hun er supervisor for 2 grupper af praktiserende læger.
At styrke læges evne til at passe på sig selv i et travlt lægeliv, ligger hendes hjerte nært.

Hans-Jørgen Andersen, autoriseret psykolog.
Uddannet i gruppeanalytisk gruppeterapi, kognitiv terapi og har endvidere en erhvervspsykologisk tilgang.
Han har over 20 års erfaring indenfor sit felt og har været 17 år i forsvaret.
Han er en erfaren og anerkendt underviser og foredragsholder, og underviser på Stresslæge's stress-terapeut uddannelse, en 14 mdr. efteruddannelse til sundhedsfaglige.
Hans-Jørgen har været partner i Stresslæge.dk siden 2017
.

Kursusledelse
Paktiserende læge Marie-Louise Oxhøj, Farum

Praktiserende læge Kirsten Lawaetz, Rungsted. Mangeårig kursusleder i LUF. Er aktuelt kursusleder på kurset "Hverdagspsykiatri".