Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Rejsemedicin i bredere perspektiv

Denne kursusbeskrivelse vil blive opdateret løbende.

print kursusbeskrivelse


Tilmelding
Senest 15.06.2018
Klik her for tilmelding


Kursets formål og indhold
Læger rådgiver patienter ved rejser til rejsemål, som kan indebære særlig risiko. Før rejsen: Om mulige forbehold for at rejse specielt for sårbare grupper, forebyggelse af sygdom, viden om forsikringsforhold, lokale sundhedssystemer. Under rejsen: Praktisk forebyggelse, selvbehandling? søge læge? kontakt til forsikringsselskabet. Efter rejsen: Tegn på og behandling af hjembragt sygdom. Vi introduceres til lokalt helsesystem, får viden om malaria, TB og HIV samt om tropemedicinske/ infektionsmedicinske sygdomme med implikationer for rejsende. Vi besøger universitetshospital, distriktshospital og health centre . Der er "stuegange" med gennemgang og diskussion af cases. Forsikringsmæssige forhold ved udlandsrejser og de særlige forhold, der gør sig gældende ved "ekstremrejser", gennemgås, og vi opdateres på, hvor den praktiserende læge kan søge opdateret viden.

 


Kursusstedet
Tanzania
Udrejsemuligheder: København og Billund

Kursustidspunkt
26.10.- 04.11.18

Kursusgodkendelse
Kurset har ikke fået generel godkendelse. Individuel godkendelse kan forsøges. Ved tilmeldelse til kurset, vil LUF sende dig en vejledning til ansøgningen

Pris
Kursus: Ca. kr. 29.700
Rejse: Ca. kr. 8.900

Tilmelding
Senest 15.06.2018
Klik her for tilmelding

 

Undervisere

Søren Thybo, speciallæge i infektions- og tropemedicin.
Steffen Ulrik Friis, overlæge dr.med.
Lokale læger.

Kursusledelse

Villy Meineche Schmidt, speciallæge i almen medicin, dr. med. og nordisk diplomuddannet indenfor smertebehandling, Helsingør, e-mail
Har været kursusleder på talrige kurser i Lægeforeningen og LUF. Arrangerer desuden kurset "Hverdagspsykiatri".

Kirsten Lawaetz, praktiserende læge, Rungstedvej 83, 2960 Rungsted Kyst, e-mail
Kirsten Lawaetz er mangeårig arrangør af kurser for alment praktiserende læger. Arrangerer desuden kurset "Hverdagspsykiatri"

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.