Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2015                                                 andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

135.570

 

Indbetaling fra kursister

 

5.839.180

 

Renteindtægter

 

14.097

 

Anden indtægt

 

810

 

Indtægter i alt

 

 

5.988.852

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

2.112.519

 

 

     Ophold og transport

2.642.085

 

 

     Forsikringer

205.981

   

     Kursusomkostninger i alt

 

4.960.585

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

419.603

 

 

Nyt foreningskoncept

125.000

   

Revisor

17.813

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

77.374

 

 

Annoncering

172.308

 

 

Andre driftsomkostninger

50.702

 

 

Edb-support

31.072

   

Vikar bestyrelse

163.170

 

 

Sekretariat ialt

 

1.057.042

 

Finansieringsomkostninger

 

15.885

 

Udgifter ialt

 

6.033.512

-6.033.512

Resultat

   

-44.660

Henlæggelse til pædagogisk pulje

 

 

-120.800

Resultat herefter

 

 

-165.460

 

Årets resultat

-165.460

Overført resultat, primo

841.958

Til disposition

676.498

 

Hensat til kursusudvikling

 

Hensat til kursusudvikling primo

548.737

Anvendt 2015

170.000

Hensat 2015

120.800

Hensat til pædagisk udvikling ultimo 2015

499.537

LUF har fortsat en sund og god økonomi. I 2014 var omsætningen på næsten 6.6 millioner kroner, og årets overskud var cirka 70.000 kr.
Foreningens samlede formue er stabiliseret på en god million kr., som egenkapital og midler øremærkede til kursusudvikling. Vi har stadig lave administrationsomkostninger på kun 12,9 % af omsætningen.

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Foreningens regnskab udfærdiges af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs daglige administrationsomkostninger udgjorde i 2015 15,6% af foreningens samlede udgifter.