Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2006                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

78.850

 

Indbetaling fra kursister

 

4.685.359

 

Renteindtægter

 

35.153

 

Indtægter ialt

 

4.799.362

4.799.362

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

1.521.707

 

 

     Ophold og transport

2.314.684

 

 

     Forsikringer

168.766

 

 

Kursusomk. ialt

4.005.157

4.005.157

 

Kursusudvikling

15.289

15.289

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

270.700

 

 

Revisor

15.000

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

36.017

 

 

Annoncer

15.105

 

 

andre driftsomkostninger

15.168

 

 

Edb-support

22.316

   

Vikar bestyrelse

33.750

 

 

Sekretariat ialt

408.056

408.056

 

Udgifter ialt

 

4.428.502

4.428.502

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

-30.744

Overskud

 

 

340.116

   

Årets resultat

340.116

Overført resultat, primo

578.735

Til disponering

918.851

heraf afsat til kursusudvikling

223.938

 

 

 

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger har udgjort 8,5% af foreningens samlede omsætning