Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2005                                                   andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

49.700

 

Indbetaling fra kursister

 

3.958.583

 

Renteindtægter

 

22.455

 

Indtægter ialt

 

4.030.738

4.030.738

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

1.171.240

 

 

     Ophold og transport

2.030.510

 

 

     Forsikringer

95.383

 

 

Kursusomk. ialt

3.297.133

3.297.133

 

Kursusudvikling

2.520

2.520

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

216.886

 

 

Revisor

15.000

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

21.285

 

 

Annoncer

10.500

 

 

andre driftsomkostninger

18.851

 

 

Edb-support

30.005

   

Vikar bestyrelse

26.250

 

 

Sekretariat ialt

338.777

338.777

 

Udgifter ialt

 

3.638.430

3.638.430

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

-21.002

Overskud

 

 

371.306

   

Årets resultat

371.306

Overført resultat, primo

293.241

Egenkapital

664.548

heraf afsat til pædagogisk udvikling

-117.921

donation til Christian Hospital, Bissamcuttak

-35.518

Til disponering

511.109

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger har udgjort 8,5% af foreningens samlede omsætning.