Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2004                                                     andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

28.300

 

Indbetaling fra kursister

 

2.518.230

 

Renteindtægter

 

11.727

 

Indtægter ialt

 

 

2.558.257

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

695.495

 

 

     Ophold og transport

1.378.234

 

 

     Forsikringer

112.456

 

 

Kursusomk. ialt

2.186.185

2.186.185

 

Kursusudvikling

 

 

 

Sekretariat

 

 

 

     Honorarer

193.544

 

 

     Revisor

25.000

 

 

     Kontorartikler og kursusmaterialer

45.726

 

 

     Annoncer

16.306

 

 

     andre driftsomkostninger

38.782

 

 

Sekretariat ialt

319.358

319.358

 

Kopi og edb-udstyr

 

 

 

Udgifter ialt

 

2.505.543

-2.505.543

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

-21.000

Overskud

 

 

31.712

   

Årets resultat

31.712

Overført resultat, primo

261.529

Egenkapital

293.241

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 12,5% af foreningens samlede omsætning.Denne procentdel er højere end i 2003, fordi foreningen har haft sekretær ansat i hele 2004, mens en del af sekretariatsfunktionen i 2003 blev varetaget af bestyrelsen uden honorering.