Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

                                                              2002  2004  2005  2006  2007  2008
Regnskab 2003                                      2009  2010  2011  2012  2013  2014
                                                           
  2015 2016 2017

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

17.970

 

Indbetaling fra kursister

 

3.228.082

 

Renteindtægter

 

17.726

 

Indtægter ialt

 

 

3.263.778

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

1.240.485

 

 

     Ophold og transport

1.416.753

 

 

     Forsikringer

128.937

 

 

Kursusomk. ialt

 

2.786.175

 

Kursusudvikling

 

127.903

 

Sekretariat

 

 

 

     Honorarer

127.018

 

 

     Revisor

13.750

 

 

     Kontorartikler og kursusmaterialer

45.899

 

 

     Annoncer

23.600

 

 

     andre driftsomkostninger

24.121

 

 

Sekretariat ialt

 

234.388

 

Kopi og edb-udstyr

 

84.011

 

Udgifter ialt

 

 

-3.232.477

Overskud

 

 

31.301

Note:

Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 7,25% af foreningens samlede udgifter.


Regnskab 2002

Indtægter

 

 

 

Kursusafgifter og rejsebidrag

1990215

 

 

Kontingenter

19949

 

 

renteindtægter

4423

 

 

Indtægter ialt

 

 

2014587

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

sekretariatsdrift

83291

 

 

Honorarer, kursusledere og undervisere

745890

 

 

kursusophold og transport

917729

 

 

Rejseforsikringer

13873

 

 

Afbestillingsforsikringer

53808

 

 

udgifter i alt

1814591

 

-1814591

 

 

 

 

Resultat

 

 

199996

overført fra 2001

 

 

-32777

hensat til pædagogisk udvikling

 

 

-80000

 

 

 

 

Til disponering som reserve

 

 

87219