Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Persondatapolitik

Om LUF

Hvorfor LUF ?

 • Praktiserende lægers efteruddannelse bør varetages af de praktiserende læger selv. Indtil LUF blev dannet i 2001, har DADL alene afstukket rammerne for de praktiserende lægers efteruddannelse. Det burde være DSAM / PLO, der er ansvarlig for denne, men det er ikke tilfældet. Derfor LUF.

Hvordan luf ?

 • Lægernes uddannelses forening er som navnet siger en "forening".
  Dermed er medlemmerne sikret momsfritagelse for deltagelse i foreningens kursusaktiviteter.

 • Foreningen må ikke drives med forretning for øje.
  Det vil sige eventuelt økonomisk overskud i foreningen skal anvendes til foreningens formål, nemlig uddannelsesvirksomhed, jvf. vedtægterne.

 • Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet er uhonoreret.

 • Foreningen er baseret på kommunikation via Internettet - for at holde administrationsomkostningerne nede.

 • Hvis du tilmelder dig en af LUF's aktiviteter bliver du automatisk medlem af foreningen (og vi opkræver automatisk kontingent på 225 kroner, dækkende ét kalenderår).

 • Du kan også melde dig ind i foreningen uden at tilmelde dig et kursus, og derved fortløbende modtage informationer om foreningens tilbud. Som medlem får du automatisk tilsendt en mail, når foreningen har etableret et nyt tilbud.

Hvem luf ?

 • Bestyrelsen består af følgende praktiserende læger:

  Per Høeg
  Andreas Højring
  Kirsten Lawaetz
  Gitta Trier
  Mette Wanning
  Trine Bagger Pedersen


 • Bestyrelsen har betragtelig erfaring i kursusvirksomhed og anden form for undervisning.

 • Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

 • Sekretær for foreningen:
  Charlotte Herschend, e-mail