Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Mindfulness i patientbehandling

print kursusbeskrivelse
 
læs kursusanmeldelse  

Tilmelding
01.10.2017
Klik her for tilmelding


Baggrund
Depression er en folkesygdom. En stor del af de patienter, vi ser i almen praksis, lider af stress, depression eller endog udbrændthed.
Op mod ½ million danskere får udskrevet antidepressiv medicin!
Også som praktiserende læge har man ofte et stressende arbejdsliv, hvor der skal træffes hurtige beslutninger, ofte med store konsekvenser for patienternes liv. Læger bliver også stressede og risikerer at udvikle depressioner.

Stresstilstanden og depression hænger sammen. Langvarigt stress er en af de faktorer, som medvirker til udvikling af depression, og det skønnes, at op mod 15 % af befolkningen lider af stress - og tallet stiger.
Stress er ansvarligt for skønsmæssigt 25 % af alt sygefravær, selv om stress ikke er en sygdom men en tilstand, der kan føre til sygdom. Årligt har almen praksis ca. 500.000 konsultationer med patienters stress som baggrund.
(kilder: Statens Serum Instituts statistik over medicin mod folkesygdomme og Statens Institut for folkesundhed).

Når det gælder stress, depression og udbrændthed, hænger psyke og krop uløseligt sammen. Meditation i forskellig udformning er én metode til at håndtere problemerne.
Mindfulnessmeditation er mentaltræning, der styrker evnen til at være nærværende og accepterende - i alle livets forhold, men også i forhold til plagsomme tilstande.
Mindfulnessmeditation har været anvendt - og anvendes stadig - i buddhistisk tradition, men har været anvendt i patientbehandling, på et ikke religiøst grundlag, igennem 30 år. Det kan læres i grupper tilrettet specielle sygdomstilstande, og det kan anvendes.
Der er evidens for at mindfulnessmeditation reducerer stress og angst, depression og kroniske smerter og derfor kan være et alternativ eller et supplement til medicinsk behandling.
Som det gælder for al anden sygdomsbehandling, håndteres ca. 90 % af stresspatienterne i almen praksis, og en meget stor del af disse patienter vil kunne have gavn af enkle mindfulnessmeditationer, som de kan lære af den praktiserende læge. Mindfulness har den store fordel, at patienter kan anvende teknikken alene, hjemme, i bussen, hvor som helst. Den er gratis fraset enkelte konsultationer hos den praktiserende læge, og der er ingen medicinbivirkninger.

Kursets formål
Kursets formål er:
- At bibringe de deltagende læger en basal praktisk oplevelse af mindfulnessmeditation som den anvendes i behandling af stress og depression.
- At tilegne sig mindfulness-praktikkerne som de udfolder sig mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt, med henblik på at kunne anvende disse praktikker i forbindelse med patientbehandling.
- At tilegne sig og træne mindfulness som et forebyggende redskab til reduktion af stress for patienterne (og for den praktiserende læge selv).
- At bibringe de deltagende læger kendskab til den teoretiske baggrund og evidens for anvendelse af mindfulness.

Kursets indhold

  • Teoretiske oplæg om stress og depression, om effekt af mindfulness på psyke og soma og om evidensen af effekt på strukturelle og fysiologiske forandringer i hjernen.

  • Træning i mindfulnessmeditations-praktikker samt andre metoder til stressreduktion, som anvendes i den etablerede medicin og psykologi: Afspænding og grounding.

  • Et vigtigt element i mindfulness er at styrke evnen til koncentration dvs. at rette opmærksomheden mod et enkelt referencepunkt. Derfor indgår åndedrætsøvelser som et grundlæggende element.

Undervisningsmetoder
Mindfulnessmeditation kan ikke læres som en teoretisk disciplin.
Kurset er derfor et værkstedskursus, hvor teoretiske oplæg danner optakt til meditative mindfulnessøvelser.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i de givne, ikke tillærte menneskelige funktioner: Livet i kroppen, at kunne trække vejret, at have evnen til empati og kreativitet og at være bevidst.
Det er vigtigt for deltagerne at gennemprøve øvelserne "på egen krop", for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for dem selv, og som derved kan formidles videre til patienterne. Hvis ikke lægen selv er fortrolig med øvelserne, vil de ikke autentisk kunne videregives til patienterne.
Mindfulnessøvelser: Mindfulness er en neutral iagttagelse af alle indre og ydre stimuli fra øjeblik til øjeblik. Bevidst kontakt til kroppen og følelser afspænder sindets mentale fokusering.
Man træner sin evne til at iagttage sig selv med åbenhed og accept, hvilket styrker den indre kontakt med én selv og kontakten med patienten.
De kropslige øvelser sætter fokus på balance og helhed, på Psyke og Soma.
Efter kurset får deltagerne udleveret en CD med en del af de anvendte meditationsøvelser, som en yderligere hjælp til patientformidlingen.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Alle kan deltage uden forudgående forståelse for meditation.
Ægtefæller må ikke deltage/ledsage (heller ikke på "privat initiativ").


Kursusstedet
Italien

Kursustidspunkt
Uge 15, 2018

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt af Fonden for Almen Praksis for 5 kursushverdage og 5 kursusdage .

Pris
Kursus: Ikke fastsat. I 2016: Kr. . 15.300. Omfattende kursusafgift, pauseforplejning, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift..
Rejse: Ikke fastsat. I 2016:.Kr. 8.325. Omfattende flyrejse inkl. div. skatter og afgifter, transfer, hotelophold i eneværelse med halvpension, afbestillingsforsikring.
Depositum: Kr. 2.363.Tilmelding
01.10.2017
Klik her for tilmelding

Undervisere

Eva Hildebrand, uddannet psykolog i USA og godkendt supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening.
Har været uddannelsesleder på Hildebrand Instituttet i over 30 år, hvor hun har uddannet psykoterapeuter. Eva har særligt fokuseret på behandling af overgreb og tilknytningsforstyrrelser, og har interesseret sig for hvilke spor dette sætter i hjernens funktion. Dette indebærer fokus på PTSD, traumer, psykosomatiske forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser (som borderline) og depression. Har tidligere undervist på LUF kurset "familien". Undervisning i mindfulness har været en fast del i uddannelsen af psykoterapeuter. Eva har mediteret og fulgt dr. phil. Jes Bertelsens undervisning i meditation i mere end 30 år. Eva er forfatter til flere bøger om sexuelle overgreb.

Hannah Jakobsen er psykoterapeut MPF og med kropspsykoterapi som speciale.
Uddannet hos Dr. Stephano Sabetti. "Life energy Proces" igennem en årrække.
Hun har i mange år haft egen praksis i København og Jylland og arbejdet med stress, traumer, sykosomatik og depression.
Hun har undervist grupper i meditation gennem de sidste 25 år.
Hannah har deltaget i og undervist på forskningsprojekter omkring mindfulness på Århus Universitet og på DPU.
I de seneste år har hun integreret den neroaffektive forståelse med mindfulness.
Hannah har været i træning hos dr. phil. Jes Bertelsens i meditation i mere end 25 år.
Hun har undervist i meditation og eksistens sammen med Eva i mange år.

Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin Mette Wanning, Malmøgade 12, 2. tv., 2100 København Ø, tlf.: 40636674, e-mail.
Mette Wanning har været engageret i praktiserende lægers efteruddannelse i en årrække, som kursusleder på talrige kurser for praktiserende læger, som uddannelseskonsulent i lægeforeningen med særligt ansvar for det faglige program på "Lægedage" og som efteruddannelsesvejleder i Frederiksborg Amt. Arrangerer i øjeblikket yderligere i LUF-kurset "Den gamle patient - når alderen trykker".

Praktiserende læge Tom Simonsen, Ved Eltham 7, 2. tv., 2900 Hellerup, tlf.: 21225179, e-mail
Tom Simonsen har arrangeret centraliserede kurser for alment praktiserende læger gennem mere end 20 år. Arrangerer i øjeblikket yderligere kurserne "Den gamle patient - når alderen trykker".Han er stoppet som praktiserende læge pr. 1/7 2016 på Kanaltorvet i Albertslund, men arbejder fortsat som surveyor i IKAS i forbindelse med akkrediteringsprocessen.