Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Manden - i teori og i praksis 

print kursusbeskrivelse
læs anmeldelse

Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for tilmelding


Baggrund
Hvad gør du med din mandlige patient? Er det ikke altid lige nemt at finde veje til at hjælpe ham? Mænds forhold til sundhed og sygdom er fyldt med paradokser. Bl.a. at mænd har en ca. fire år lavere middellevetid end kvinder, mens de oplever deres helbred som supergodt lige til det sidste. At der er registreret dobbelt så mange kvinder med depression, mens næsten tre gange så mange mænd begår selvmord. At mænd bruger den praktiserende læge mindre end kvinder, mens de fylder mere op i hospitalssengene. At manden fra naturens side, har de bedste kort på hånden, men forvalter dem dårligt.
Hvad bør du vide om mandens fysik, psyke og seksualitet? Hvordan forholder du dig til mandens reaktion på fysisk og psykisk sygdom? Hvordan hjælper du ham med seksuelle problemer og sociale begivenheder, positive som negative? Hvordan kommunikerer du bedst muligt med manden i praksis? Hvordan hjælper du bedst manden, når han er syg eller i krise?

Kursets formål og indhold
Selvom der er ved at ske ændringer i mænds forhold til sundhed og sygdomme, ser det ud til at mandens socialisering og kulturens forestillinger om, hvad en mand er og bør være, stadig skaber indre og ydre barrierer for, at mænd henvender sig om hjælp ved sygdom. Det ser ud som om danske mænd halter særligt meget efter, når det gælder livsstil og overlevelse.
Det er ikke enkelt at lave om på det. Derfor vil kurset se på "mandelivet" fra både biologiske, psykologiske, seksuelle, sociale og kulturelle synsvinkler. Vi vil prøve at se på aspekter af mandelivet i et historisk perspektiv: "Allerede de gamle grækere…". Vi vil se på manden som patient, far, partner, seksuelt væsen, forsørger, drengerøv m.v. Vi vil også se på de skred, der sker i kønsrollerne, hvor nogle (yngre) mænd optræder som metroseksuelle mænd, omsorgsfulde fædre og i andre historisk nye roller, hvor det at være macho, dyrke ekstremsport og lege med gutterne kombineres med at være svag og omsorgsfuld, lave mad og passe børn på lige fod med kvinden.

Kurset vil ruste deltagerne til bedre at forstå og håndtere nutidens mandlige patient og hans problemer i den daglige praksis. Følgende emner vil blive dækket (i hele forløbet med vægt på, hvad der er særegent for mødet med manden):

 • Mandens biologiske/fysiske og psykologiske forudsætninger/muligheder
 • Mænds sundheds- og sygdomspsykologi
 • Manden som patient
 • Manden fra det gamle Grækenland til i dag - Manden som far, far-barn-relationer og familie-/arbejdsliv igennem tiderne
 • Fysiske Mandesygdomme: Urologi, prostatalidelser benigne/maligne, testikelcancer m.v.
 • Hvordan håndterer lægen retningslinjerne i forhold til prostatakræft
 • Mænds seksuelle adfærd/Sexologiske mandeproblemer og deres behandling/Seksualitet og samliv
 • Den homoseksuelle mand i klinikken
 • Mænds psykiske sygdomme - Mænd og selvmord
 • Biologien bag mænds psykiske sygdomme
 • Kriseforvaltning i forbindelse med mandens forældreskab
 • Seksuelle kriser
 • Mødet i konsultationen med manden i krise
 • Mandens alderdom. Den gamle mand og helbredet
 • Ældre mænds psykiske trivsel og selvmord
 • Ældre mænds seksualitet

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og forskellige former for interaktiv læring baseret på deltagernes aktive medvirken.

Målgruppe
25 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Kurset henvender sig i lige høj grad til mandlige som kvindelige praktiserende læger.


Kursussted
Hotel Almyrida Resort, Kreta, Grækenland.

Kursustidspunkt
Uge 37, 2020

Kursusgodkendelse
Godkendt som 5 dages selvvalgt efteruddannelse. Kurset har aktivitetsnummer 2020-0135.
Der kan søges refusion på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: ca. kr. 16.800 omfattende kursusafgift, pauseforplejning, velkomst- og afslutningsmiddag, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Rejse: ca. kr. 8.500, omfattende rejse og ophold med kvartpension og afbestillingsforsikring.
Depositum: kr. 2.600.

Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for tilmelding

Undervisere
Chefpsykolog og klinikchef på Rigshospitalet Svend Aage Madsen.
Svend Aage Madsen har Ph.d. på afhandlingen "Når det ikke kun er lykken at blive mor". Leder af Fædreforsknings-programmet siden 1996 på Rigshospitalet. Medlem af Sundhedsstyrelsens og Ernæringsrådets udvalg for bekæmpelse af fedmeepidemien. Forskningsleder i Center for Voldtægtsofre og i Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet. Formand for Mænds Sundhed, Danmark, medlem af bestyrelsen i European Men's Health Forum, leder af Men's Health Week Danmark siden 2003. Foredragsholder, forfatter og medforfatter til bl.a. "Bånd der brister - bånd der knyttes", "Fædre og fødsler", "Fædres tilknytning til spædbørn", "Mænd og omsorg" og til faglige artikler.

Afdelingslæge, Phd, klinisk lektor Andreas Røder, Urologisk Klinik, Rigshospitalet. Leder af Copenhagen Prostate Cancer Center
Andreas Røder er speciallæge i urologi med interesse for sygdomme i urinvejene hos mænd, herunder særligt prostatacancer. Andreas er leder af Rigshospitalets forskningsenhed som specialiserer sig i prostatacancer, blærecancer og nyretransplantation med flere nationale og internationale forskningsprojekter. Andreas er klinisk lektor på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, med ansvar for den prægraduate uddannelse i urologi. Andreas har bred undervisningserfaring for alle faggrupper og har flere gang undervist DGE-grupper og andre faglige sammenslutninger af praktiserende læger.

Speciallæge i gynækologi, ledende overlæge, klinisk lektor, Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital Astrid Højgaard.
Initiativtager til og underviser ved Sexologisk Masteruddannelse ved Aalborg Universitet. Mangeårig erfaring med behandling af seksuelle dysfunktioner hos mænd og kvinder. Arbejder fuld tid blandt andet med rejsningsbesvær, ejakulationsforstyrrelser, hypogonadisme og manglende lyst hos mænd. Sexologisk Center forsker indenfor hypogonadisme, ESWT behandling, kvalitetsmonitorering af behandling, præmatur ejakulation.
Stor undervisningserfaring med vægt på humor og dialog.

Kursusledelse
Praktiserende læge Jørgen B. Jensen, e-mail
Speciallæge i almen og intern medicin. Lægemiddelkonsulent i KAP-H, Region Hovedstaden. PLO/DSAM repræsentant i det rådgivende udvalg for Den nationale Rekommendationsliste. Projektleder for indsatsområder inden for kvalitetssikring af medicinsk behandling og for implementering af kroniker-forløbsprogrammer i Region Hovedstaden. Har mange års erfaring med præ- og postgraduat lægeuddannelse og har arrangeret en række efteruddannelseskurser. Arrangerer p.t. følgende andre kurser: "Kvinden - i teori og praksis", "Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang" samt "Sandt eller falsk og kost om motion".

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail
Kursusplanlægger og -leder, bl.a. på IRF igennem flere år med et alsidigt udvalg af emner.
Foredragsholder og underviser, bl.a. på Lægedage og IRF, fortrinsvis om fysisk aktivitet og livsstilssygdomme. Er underviser på Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet. Underviser på LUF-kurset "De fysiske grænser for din medicinske patient med kroniske lidelser" og kursusleder på "Kvinden - i teori og praksis" og "Sandt eller falsk om kost og motion".
Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".