Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang 

print kursusbeskrivelse

læs anmeldelse


Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for forhåndstilmelding


Baggrund
Livet i vores del af verden er fyldt med muligheder. Muligheder, der gør at den enkelte kan leve et langt og værdifuldt liv.
Det lyder enkelt, men er det åbenlyst ikke, idet vi ser et stigende antal mennesker med komplekse symptomer. Symptomer der vidner om, at både krop og psyke lider: Kroniske sygdomme, med bl.a. med baggrund i usund livsstil - fysisk og psykisk - både blandt voksne, unge og børn.
Noget gør, at vi komplicerer vores liv, så den enkle, direkte vej mod balance og værdifuldhed bliver kompliceret og fyldt med nødløsninger/flugtveje, der gør det potentielt sunde liv usundt både for legeme og sjæl.
"Noget" sker - bedst som det går der ud ad.
Vi står famlende overfor ulykken, forandringen, overfor lidelsen, selv om det er et livsvilkår, og ikke en undtagelse, der rammer den uheldige.

Kursets formål og indhold
Når krop og psyke lider, henvender vi os til lægen, der ser et stigende antal mennesker med komplekse symptomer, der udspiller sig i krop og psyke. I klinikken udfordrer kompleksiteten os, fordi den kræver noget andet end den strengt lægefaglige diagnosticering og behandling. Mange af disse henvendelser rummer muligheden for intervention - bl.a. via konkrete tiltag i forhold til patienternes egen indsats med fysisk aktivering og kommunikative forløb hos egen læge. Her igennem kan vi forebygge/undgå psykisk fastholdelse i et diagnosesystem som "gør" patienten til en klient/patient hvor tidlig intervention og anden indsats kunne have friholdt patienten fra at blive en "social klient" og dermed stigmatiseret som "vanskelig" patient med uløste, ofte psykologisk betingede problematikker.
Mange af disse problemer vil kunne forebygges/håndteres ved hjælp af dette kursus' værktøjer.
Med krop og psyke som omdrejningspunkt sættes fokus på livets kriser.
Hvordan møder vi kriserne i klinikken, og hvordan bliver vi bedre til at vejlede patienten?
Hvordan møder vi kriserne/ lidelsen hos os selv, og hvordan bliver vi bedre til at tackle egne udfordringer?
Med et teoretisk udgangspunkt i kroppen og psyken vil kurset gennemgå essentielle livs- og udviklingskriser: Deres opståen, vedligeholdelse og transformering til komplekse problemer og sygdomme for krop og psyke.
Kurset vil give praktiske strategier, idéer og løsninger på, hvordan man kan påvirke og støtte patienterne til at håndtere udfordringer hensigtsmæssigt, så balance bibeholdes eller genoprettes, når kriser og lidelse opstår.
Kurset vil samtidig give deltagerne mulighed for at arbejde med, hvordan man selv kan ændre eller forbedre egne adfærdsmønstre i forhold til at leve med kroppens og psykens lidelser og udfordringer livet igennem - og derigennem blive bedre egnet til at forstå, kommunikere og vejlede den psykisk truede patient - før patienten bliver fastlåst i vores diagnosesystem med den tilhørende sygeliggørelse.
Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser - hele tiden med en vekselvirkning mellem et kropsligt og mentalt fokus. Kurset vil endvidere veksle mellem at rette fokus på rollen som behandler og fokus på egne erfaringer.

Undervisningsmetoder
Kursusafviklingen vil være dynamisk med skønnet tidsforbrug på 50 % af tiden baseret på gruppearbejde og egen aktivitet; andre 50 % vil være konfrontationsundervisning; men da kurset ert nyt, vil vi tilpasse fordelingen mellem katedral undervisning og egen-læring, med størst mulig vægt på sidstnævnte.
Undervisningen er opbygget omkring kursets tema, hvor der arbejdes med kursisters egne cases suppleret med cases fra undervisernes hverdag, som afspejler henvendelses- og henvisningsproblemer fra egen praksis.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger.


Kursussted
Tenerife

Kursustidspunkt
2020. Udrejse fra København eller Billund.

Kursusgodkendelse (2019)
Kurset er godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse.
Kurset har aktivitetsnummer 2019-0270.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: ca. 19.280, Kursuspris omfatter kursusafgift,
erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Rejse: ca. 9.900 omfattende rejse, skatter og afgifter, hotelophold med
kvartpension og afbestillingsforsikring.
Depositum: kr. 2.900.Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for forhåndstilmelding

Undervisere
Henning Langberg, (f. 1962)
er human fysiolog, dr. med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (se www.copenrehab.dk).
Fra 1997 til 2012 var Henning Langberg tilknyttet Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation (se www.sundhedsmotivation.dk).
Henning Langberg er nu direktør for Copenhagen Healthtech Cluster med fokus på brug af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I tillæg er Henning Langberg en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling.

Klinisk psykolog Anette Skriver, Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter
Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger.
Herudover er særlige interesseområder: Livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom og livsstilsforandringer.
Oprindeligt uddannet lærer med linjefag i bl.a. idræt.
Har planlagt og deltaget i mange sundhedsprojekter vedr. livsstil og livstilsforandringer, har i den anledning lavet dialogmateriale om Vaner, bestående af "Vaner - livsstil i børnehøjde", bog til småbørnsforældre og "Selma og Pelle", børnebog til småbørn.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.
www.anetteskriver.dk.

Kursusledelse
Praktiserende læge Jørgen B. Jensen, e-mail
Speciallæge i almen og intern medicin. Lægemiddelkonsulent i KAP-H, Region Hovedstaden. PLO/DSAM repræsentant i det rådgivende udvalg for Den nationale Rekommendationsliste. Projektleder for indsatsområder inden for kvalitetssikring af medicinsk behandling og for implementering af kroniker-forløbsprogrammer i Region Hovedstaden. Har mange års erfaring med præ- og postgraduat lægeuddannelse og har arrangeret en række efteruddannelseskurser. Arrangerer p.t. følgende andre kurser: "Manden - i teori og i praksis", "Kvinden - i teori og praksis" samt "Sandt eller falsk om kost og motion".

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail
Kursusplanlægger og -leder, bl.a. på IRF igennem flere år med et alsidigt udvalg af emner.
Foredragsholder og underviser, bl.a. på Lægedage og IRF, fortrinsvis om fysisk aktivitet og livsstilssygdomme. Er underviser på Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet. Underviser på LUF-kurset "De fysiske grænser for din medicinske patient med kroniske lidelser" og er kursusleder på "Kvinden - i teori og praksis", "Manden - i teori og i praksis" og "Sandt eller falsk om kost og motion".
Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".