Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Senest 10.02.20
Klik her for tilmelding


Kursets formål og indhold
Dette kursus skal styrke dine evner til at håndtere og tilgå patienter med flere samtidige kroniske sygdomme, dvs. multisygdom. Multisygdom vil blive belyst ud fra nyeste forskningsbaseret viden, i en patientcentreret og praksisorienteret tilgang.

På kurset vil du lære at sætte realistiske behandlingsmål sammen med patienterne, ligesom du vil få mulighed for at diskutere og arbejde med funktionen som tovholder for netop denne gruppe patienter.

Følgende emner vil indgå i kurset
- Evidensbaseret, opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimmer, KOL og eventuelt andre kroniske sygdomme.
- Håndtering af den multimorbide patient herunder udfordringer ved at anvende kliniske vejledninger til denne type patienter.
- Håndtering af dilemmaer ifm. indlæggelser versus blive i eget hjem/plejehjem.
- Udfordringer med overdiagnosticering og sygeliggørelse.
- Fordele og ulemper ved screening.
- Lægens rolle som tovholder og i det tværsektorielle kommunale og regionale samarbejde
- Tilrettelæggelse og organisering af egen praksis så den kroniske og multimorbide patient ivaretages bedst muligt.
- Sygemelding, ressourceforløb eller pension.

Undervisningsmetoder
Katedral undervisning og gruppeundervisning, erfaringsudveksling og debat i plenum.

Målgruppe
28 praktiserende lægerKursussted
Hotel Hesselet, Fyn

Kursustidspunkt
25-26.3.2020

Kursusgodkendelse
Kurset ergodkendt til 2 dage systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummer 2020-0029.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: Kr. 7.650
Depositum: Kr. 1.600

Tilmelding
Senest 10.02.20
Klik her for tilmelding

Undervisere
Professor i almen medicin Susanne Reventlow

Antropolog, Ph.d. og seniorforsker Alexandra Jønsson, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin.
Har i snart ti år beskæftiget sig med patientperspektiver, særligt hvordan hverdagen påvirkes hos patienter multisygdom. Alexandra har mange års erfaring med undervisning af læger og andre sundhedsfaggrupper i, hvordan den professionelle kliniske ekspertise bedst forenes med den enkeltes patients levede liv.

Tora Willadsen, postdoc

Kursusleder
Praktiserende læge Andreas Højring, tlf. 28831323, e-mail
Praktiserende læge siden 2004, i kompagniskabspraksis i Hørsholm. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i medicinsk historie, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, mm. Medlem af LUF's bestyrelse og valgt til repræsentantskabet i PLO-H