Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Hvor skal vi hen, du?

Denne kursusbeskrivelse vil blive opdateret løbende

printkursusbeskrivelse


Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for tilmelding


Baggrund og formål
Den verden, som almen praksis er en del af, ændrer sig hurtigt, markant og uforudsigeligt: Robotterne er på vej ind i sundhedsvæsnet, befolkningen ældes - multimorbiditet bliver det normale, nye diagnostiske metoder og nye behandlingsmuligheder dukker op i en lind strøm, de højt specialiserede sygehuse er ved at tage form, liggetiden falder og falder, kommunerne tager et væld af initiativer på sundhedsområdet, uligheden i sundhed er fortsat en kendsgerning. Nationale mål for hele sundhedsområdet er opstillet og en ny overenskomst giver nye opgaver og muligheder. Almen praksis må forholde sig offensivt til disse mange og komplekse forandringer og udfordringer. At lukke øjnene eller drømme sig tilbage til de gode gamle dage er ikke en farbar vej. Klinikkens ledere skal på banen på en helt ny måde. Der skal nytænkes såvel 'ind i boksen' (hvordan skal vi indrette og organisere klinikken, så den kan håndtere de mange nye udfordringer samtidig med at arbejdsglæden fastholdes?) som 'ud af boksen' (hvordan skal vi indgå i samarbejdet med patienter og samarbejdspartnere på nye og mere forpligtende måder?). Den nye overenskomst sætter en ny ramme for udviklingen i almen praksis, men de muligheder, den giver, skal udmøntes i praksis

Kursets indhold
På kurset får du mulighed for at fordybe dig i det strategiske lederskab. Vi vil arbejde grundigt med at kortlægge de udfordringer, muligheder og trusler, som klinikkerne vil stå overfor. Vi vil trykprøve deltagernes nuværende klinikker: Hvor står de stærkt og hvor har de deres sårbare områder, set i lyset af de udefra kommende muligheder, krav og udfordringer. Vi vil arbejde med hvad der kendetegner en 'fremtidssikret' og resilient klinik. Vi vil gennemgå nogle af de nye virksomhedsmodeller, som dukker op på praksisområdet. Afslutningsvis udarbejder deltagerne en vision for og en konkret plan for udvikling af klinikken - en plan, der også tager højde for de mulige 'undersøiske rev', den kunne støde på i gennemførelsesfasen.


Undervisningsform
Katedral undervisning, individuelle opgaver, gruppearbejde og praktiske øvelser.
Deltagerne arbejder i en gennemgående gruppe på kurset.
Der vil således være rig mulighed for interkollegial inspiration og sparring.

Målgruppe
20 Praktiserende læger, både solo-, kompagniskabs- og samarbejdspraksis. Det vil være en fordel at alle kompagnoner i et kompagniskab er med, men ikke et krav.

Kursussted
Barcelona, Hotel Montblanc
Hotel Montblanc ligger centralt i Barcelona - få minutters gang fra La Rambla og Placa de Catalunya.

Kursustidspunkt
5 - 8.09.2018.

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt af Fonden for Almen Praksis som selvvalgt efteruddannelse for, 3 kursushverdage og 3 kursusdage.

Pris
Ikke fastsat


Tilmelding
Ikke fastsat
Klik her for tilmelding

Undervisere
Læge og chefkonsulent i konsulenthuset Cubion,
Ulrik Lange

Ulrik Lange har gennem en årrække arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både små og store organisationer. Har gennemført talrige lederudviklingsforløb, herunder for praktiserende læger og tandlæger.
Har bred erfaring med almen praksis, dels i form af opgaver indenfor efteruddannelse (den smågruppe-baserede efteruddannelse, træning af gruppeledere og vejledere, uddannelse af tutorlæger m.m.) dels i form af deltagelse i en række udviklingsprojekter i almen praksis.

Kursusledelse
Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, e-mail
Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon hos Lægerne Geels Plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden
. Arrangerer desuden kurset "Dermatologi i praksis".

Praktiserende læge Andreas Højring