Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

De fysiske grænser for din medicinske patient med kroniske lidelser

print kursusbeskrivelse

læs anmeldelse

Tilmelding
Senest d. 25.01.2018.
Klik her for tilmelding


Baggrund
Rigtig mange af vores patienter ønsker et oplevelsesrigt seniorliv, og i de aldersgrupper, hvor kroniske sygdomme begynder at manifestere sig, er der stadig flere der søger at udfordre deres fysik gennem træning og belastende rejse- og oplevelsesaktiviteter.
Der er stor spredning i den fysiske helbredstilstand, og måske ikke altid en realistisk vurdering af om kroppen nu kan holde til udfordringerne.
På den anden side er der hos nogle patienter en unødig angst for belastninger.
Kurset er for den praktiserende læge, der ønsker at kunne vejlede sine patienter om hvor den enkeltes grænse går for fysisk belastning, og som ønsker at afprøve det på sig selv

Kursets formål og indhold
Med udgangspunkt i mulige fysiske aktiviteter på stedet: dykning, cykling, løb, bjergvandring mv., gennemgås de relevante medicinske problemstillinger.
Vi prøver at "vende problemstillingen på hovedet", at se den fysiske aktivitet som det primære og evt. medicinske lidelser som det sekundære, begrænsende. Under kurset gennemgås problemer ved ekstreme sports-aktiviteter hos den raske.
Vi gennemgår gavn og mulig dårlig indflydelse af træning ved de forskellige kroniske lidelser samt hvilke grænser de samme lidelser kan sætte i forhold til grad og valg af aktivitet. Desuden gennemgang af problemer med ophold i højder samt ved dykning - begge dele mhp. kvalificeret rådgivning og attestarbejde.
Der fokuseret på rehabilitering ved de "store" folkesygdomme som hjerte-kar-lidelser og KOL m.v. og problemer ved multimorbiditet - både ved valg af træning og medicinering.
Basal fysiologi og patofysiologi gennemgås for de enkelte kroniske lidelser og efterfølgende undervises katedralt og gruppebaseret i behandling, monitorering og behandlingsjustering samt det tværsektorielle samarbejde og organisering af kronikerkontroller i egen praksis.
Syntesen af dette vil optimere behandlingen af paitenter med kronisk lidelse og evt. multimorbiditet.
Deltagerne vil få indgående viden om og blive i stand til på sikkert grundlag at vejelde den kronisk syge om fysisk aktivitet og vil få mulighed for at afsøge egne grænser - alt efter evne og helbred.
Vi kommer kun i mindre udstrækning ind på de egentlige bevægeapparatslidelser.


Undervisningsmetoder
Der vil være katedrale indlæg fra underviserne vekslende med gruppearbejde om formiddagen. Efter frokost vil vi på nogle af undervisningsdagene ved egen kraft begive os (f.eks. på cykel) til et alternativt undervisningssted i de nærliggende bjerge. Der er ikke krav om særlig kondition, men kurset lægger op til at deltagerne har lyst til at afprøve fysiske belastninger på egen krop, under hensyntagen til den enkeltes evner.
Der vil være cykler af særdeles god kvalitet til rådighed.
Der indgår mulighed for prøvedyk og snorkling.
Der vil være mulighed for diverse vand- og bjergrelaterede aktiviteter i fritiden, så ingen behøver at gå udhvilede i seng.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger, som har interesse for fysisk aktivitet i livet, og som ønsker at optimere egen viden om hvilke medicinske sygdomme der begrænser aktivitet og/eller indebær risiko

 

 

Kursusstedet
Kurset afholdes på Korsika, Ile Rousse, Hotel Bonaparte (http://www.langley.eu/dk/sommer/rejsmal/korsika/ile-rousse) med indkvartering i dobbeltværelse som eneværelse og med halvpension. Forskelligheder i værelser kan forekomme men LUF har ingen indflydelse på fordelingen af værelserne.

Kursustidspunkt
Uge 24, 2018. Der forventes udrejse d. 09.06. fra København og hjemkomst d. 16.06.2018.

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis som selvvalgt efteruddannelse, 5 kursushverdag og 5 kursusdage (aktivitetsnummer 2018-0569).

Der kan søges om refusion efter den 16. juni 2018 på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: Ca. kr. 19.260. Kursuspris omfatter kursusafgift, pauseforplejning, afslutningsmiddag, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Rejse: Ca. kr. 7.290, omfattende rejse, skatter og afgifter, hotelophold med halvpension og afbestillingsforsikring.
Der tages forbehold for stigninger som pålægges af rejseudbyderen, som for eksempel øgede brændstofafgifter.
Depositum: Kr. 2650.

Tilmelding
Senest d. 25.01.2018.
Klik her for tilmelding

Undervisere
Overlæge Leif Skive, Privathospitalet Hamlet Sundheds Center, email
Arrrangerer p.t. LUF-kurset "Manden i teori og i praksis", "Kvinden - i teori og i praksis", "Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang" samt "Sandt og falsk om kost og motion".
Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".Speciallæge i kardiologi Hanne Rasmusen
Hanne Rasmusen er medlem af Hjerteforeningens Rehabiliteringsgruppe; har været skribent og redaktør af rapport om screening af idrætsfolk for hjertesygdom. Arbejder bl.a. med studier af akut arbejde hos patienter med hjerteinsufficiens og KOL

Speciallæge i Intern medicin, lungemedicin og klinisk farmakologi Martin Døssing
Overlæge medicinsk afd. Frederikssund Sygehus

Professor, Dr. med. Flemming Dela, Copenhagen Muscle Research Centre, Medicinsk Fysiologisk Institut, Københavns Universitet.
Forskningsområde: Metabolisk og kardiovaskulær adaptation til fysisk træning & motion. Fokus på type 2 diabetes og det metaboliske syndrom. Motion som forebygger og behandler. Motion på recept. Skeletmusklers metabolisme

Kursusledelse
Praktiserende læge Ole Holm-Thomsen, Lægernes Hus, Langeskov tlf: 65381202
e-mail
Praktiserende læge i 5 mands kompagniskabspraksis siden 1986. Har holdt foredrag om bl.a. migræne i ind og udland. Underviser studenter som ekstern lektor på Syddansk Universitet. Medejer af Edb support og softwarehuset Lægernes EDB Central.

Praktiserende læge Jørgen B. Jensen, Rungstedvej 83, tlf: 45869075, e-mail
Speciallæge i almen og intern medicin. Lægemiddelkonsulent og projektleder for implementering af kronikerprogrammernes forløbsprogrammer i almen praksis i Region Hovedstaden. Har mange års erfaring med præ- og postgraduat lægeuddannelse og har arrangeret en række efteruddannelseskurser. Arrangerer p.t. følgende andre kurser: "Manden - i teori og i praksis", "Kvinden - i teori og i praksis", Krop og psyke - i medgang og modgang" samt "Sandt eller falsk om kost og motion".


Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen hvis du har spørgsmål.