Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Kræft i almen praksis 

print kursusbeskrivelse


Tilmelding
Kuset er fuldtegnet
Klik her for tilmelding til venteliste


Baggrund
Praktiserende læger står hyppigt overfor at skulle afgøre om de symptomer, som patienten præsenterer i konsultationen kunne skyldes en kræftsygdom. Hver praktiserende læge vil i gennemsnit diagnosticere omkring 7 nye kræfttilfælde årligt, og vil endvidere have 5 - 6 gange så mange patienter, som lever med - eller er helbredt for - kræft. Patienter med kræftsygdomme har hyppigt brug for lægekontakter, idet såvel medicinske som psykologiske og sociale aspekter er blandet sammen. De fleste læger er bekymrede for at overse kræftsygdomme. Der er således mange grunde til at kræftsygdomme fylder meget i almen praksis.

Kursets formål

At øge den praktiserende læges viden om diagnostik og moderne behandling af kræftsygdomme, for herved at forbedre lægens handlemuligheder i relation til kræftpatient og familie.

Kursets indhold

Kurset beskæftiger sig med lægefaglige, psykologiske og etiske aspekter ved kræftsygdomme.
Kurset omfatter en grundig gennemgang af epidemiologiske, patofysiologiske og kliniske aspekter vedrørende de 4 hyppigste kræftsygdomme, nemlig brystkræft, lungekræft, tyktarmskræft og prostatakræft. Disponerende faktorer og viden om forebyggelse vil ligeledes blive gennemgået. Screeningsundersøgelser, såvel opportunistiske som befolknings screening vil blive diskuteret.
Andre kræftsygdomme vil blive berørt i et vist omfang, delvist afhængigt af kursusdeltagernes ønsker.
Kurset lægger endvidere særlig vægt på kontakt og kommunikation med kræftpatienter og de pårørende.
Kurset beskæftiger sig tillige indgående med kræftpatienter, for hvem der ikke er udsigt til helbredelse af sygdommen. Hvad kan den praktiserende læge gøre "når der ikke er mere at gøre"? Der vil blive lagt vægt på behandling af fysiske og psykiske symptomer hos både den svært syge kræftpatient og i det egentlige terminale forløb. Kan og skal den praktiserende læge rådgive vedrørende valg eller fravalg af behandling?
Kurset tilbyder derudover den seneste viden om nye metoder til diagnostik og behandling samt indføring i principperne for molekylær biologiske behandlingsmetoder.

Undervisningsmetoder
Kurset baseres på deltagernes aktive medvirken. Forud for kurset anmodes kursisterne om at indsende en sygehistorie, eller en problemstilling, som i særlig grad har gjort indtryk eller er vanskelig. Specifikke spørgsmål til underviserne er også velkomne. Det indsendte vil blive inddraget i undervisningen.
Undervisningen baseres på veksling imellem gruppearbejde om cases, diskussion med underviserne og katedrale indlæg


Målgruppe
28 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Kursussted
Hotel Jardin Tecina, La Gomera.

Kursustidspunkt
Uge 3, 2018. Der er udrejse fra København og Billund d. 14.01. og hjemkomst 21.01.18.

Kursusgodkendelse
Er godkendt for 1 dag systematisk og 4 dage selvvalgt efteruddannelse eller 5 dage selvvalgt efteruddannelse (aktivitetsnummer 2018-0007).
Der kan søges refusion efter kursus på
https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: Kr. 17.576, omfattende kursusafgift og pauseforplejning samt afbestillingsforsikring for kursusafgift og erhvervsrejsesygeforsikring.
Rejse: Ca. kr. 9.877, omfattende rejse, skatter og afgifter, hotelophold med halvpension samt afbestillingsforsikring. Værelser med haveudsigt.
Der tages forbehold for stigninger, som pålægges af rejseudbyderen, som for eksempel øgede brændstofafgifter.
Depositum: Kr. 2.594.


Tilmelding
Kurset er fuldtegnet
Klik her for tilmelding til venteliste

Undervisere
Professor, overlæge, phd. Ulrik Lassen, Onkologisk afd., RH.
Ulrik Lassen er overlæge og professor på onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Han er leder af fase 1 Enheden hvor nye lovende lægemidler testes og hovedområdet for hans kliniske forskning er udvikling af nye medicinske behandlinger. Ulrik Lassen leder også et forsknings-laboratorium, hvor man tester lægemidler i dyr mhp. af forstå biologien og resistensudvikling. Derudover har Ulrik Lassen været formand for DSKO (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi) siden 2014, og før det formand for Dansk Selskab for Kræftforskning. Han har undervist i præ- og postgraduate kurser i onkologi og kræftforskning i mere end 10 år.


Praktiserende læge Thomas Gorlén, Lægerne Søborg Torv
Praktiserende læge gennem 20 år. Gennem mange år arbejdet med palliation i almen praksis. Har gennemført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine og er medforfatter af DSAMs vejledning om palliativ medicin. Medlem af Sundhedsfagligt råd for Palliation i region Hovedstaden og speciale praksis konsulent i onkologi og palliation i region H. Thomas har stor undervisningserfaring og har i mange år undervist praktiserende læger og hjælpepersonale samt uddannelseslæger om palliation.


Overlæge, afdelingschef Hans Henrik Storm, Kræftens Bekæmpelse
Hans Henrik Storm leder afdelingen for forebyggelse og dokumentation i Kræftens Bekæmpelse og er internationalt anerkendt for sit arbejde med cancerregistre, kræftstatistik og cancer epidemiologisk forskning. Han er aktiv i forskning og underviser både præ- og postgraduat i cancerepidemiologi og er rådgiver for WHO og EU indenfor kræftsygdommes statistik og forebyggelse. Flere af de arbejder, der er udført indenfor kræftstatistik/epidemiologi, forekomst, dødsfald og overlevelse har dannet basis for udarbejdelsen af den nationale kræftplan. Publikationen "Kræft i Danmark" vil danne basis for undervisningen.


Klinisk psykolog Steen Peter Nielsen, Kræftens Bekæmpelse og Sankt Lukas Hospice.
Har arbejdet med uhelbredeligt syge og deres familier i 18 år, primært på Palliativ medicinsk afdeling BBH samt i patientforeninger. Aktuelt ansat ved Kræftens bekæmpelse og på Sankt Lukas i udekørende hospiceteam. Primære opgaver er eksistentielle samtaler med patienter, pårørende og efterladte, undervisning af tværfagligt personale samt supervision af både læger og øvrige personale. Aktuelt også supervisor på en neurologisk og en lungemedicinsk afd. Har endvidere i 10 år undervist læger i kommunikation på det nordiske specialist kursus i palliativ medicin.

Kursusledelse

Praktiserende læge Anette Denker, Hold an Vej 5, 2750 Ballerup, tlf. 22391149, e-mail
Har været praktiserende læge i 14 år og har i mange år haft særlig interesse for palliation. 2003-2004, 1. reservelæge på Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital og vikarierende overlæge på Sankt Lukas Hospice, Hellerup. Medforfatter på DSAM´s vejledning om palliation og desuden speciale-praksiskonsulent i onkologi og palliation i region H og medlem af SFR i region H. Anette har de seneste år undervist praktiserende læger, sygeplejersker og uddannelseslæger om palliation.


Praktiserende læge Merete Sass Sørensen Østerbrogade 48,1. 2100 København Ø, tlf. 61770536, e-mail
Praktiserende læge i 17 år. Kursusledererfaring fra Lægedage. Undervisningserfaring Lægedage, specialeuddannelsen og andre fora.

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.