Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Kræft og den praktiserende læge 

print kursusbeskrivelse
 
læs anmeldelse  

Tilmelding
Kurset afholdes ikke længere. Der henvises til kurset Kræft i almen praksis.


Baggrund
Praktiserende læger står hyppigt overfor at skulle afgøre om de symptomer, som patienten præsenterer i konsultationen kunne skyldes en kræftsygdom. Hver praktiserende læge vil i gennemsnit diagnosticere omkring 7 nye kræfttilfælde årligt, og vil endvidere have 5 - 6 gange så mange patienter, som lever med - eller er helbredt for - kræft. Patienter med kræftsygdomme har hyppigt brug for lægekontakter, idet såvel medicinske som psykologiske og sociale aspekter er blandet sammen. De fleste læger er bekymrede for at overse kræftsygdomme. Der er således mange grunde til at kræftsygdomme - om end få i antal - fylder meget i almen praksis.

Kursets formål
At øge den praktiserende læges viden om diagnostik og moderne behandling af kræftsygdomme, for herved at forbedre lægens handlemuligheder i relation til kræftpatient og familie.

Kursets indhold
Kurset beskæftiger sig med lægefaglige, psykologiske og etiske aspekter ved kræftsygdomme.

Kurset omfatter en grundig gennemgang af epidemiologiske, patofysiologiske og kliniske aspekter vedrørende de 4 hyppigste kræftsygdomme, nemlig brystkræft, lungekræft, tyktarmskræft og prostatakræft. Disponerende faktorer og viden om forebyggelse vil ligeledes blive gennemgået. Screeningsundersøgelser, såvel opportunistiske som befolknings screening vil blive diskuteret.

Andre kræftsygdomme vil blive berørt i et vist omfang, delvist afhængigt af kursusdeltagernes ønsker..

Kurset lægger endvidere særlig vægt på kontakt og kommunikation med kræftpatienter, herunder indhold og form af "den svære samtale".

Kurset beskæftiger sig tillige indgående med kræftpatienter, for hvem der ikke er udsigt til helbredelse af sygdommen. Hvad kan den praktiserende læge gøre "når der ikke er mere at gøre"? Der vil blive lagt vægt på behandling af fysiske og psykiske symptomer hos både den svært syge kræftpatient og i det egentlige terminale forløb. Kan og skal den praktiserende læge rådgive vedrørende valg eller fravalg af behandling?

Kurset tilbyder tillige "et kig ind i fremtiden", i form af nye metoder til diagnostik og behandling samt indføring i principperne for fremtidens molekylær biologiske behandlingsmetoder.


Undervisningsmetoder
Kurset baseres på deltagernes aktive medvirken. Forud for kurset anmodes kursisterne om at indsende en sygehistorie, omhandlende et patientforløb eller en problemstilling, som i særlig grad har gjort indtryk. Undervisningen baseres på katedrale indlæg kombineret med en modificeret form for reflekterende teams, hvor kursisterne diskuterer den aktuelle problemstilling og "henter" faktuel viden fra underviserne efterhånden som behovet opstår. Denne undervisningsmetode sikrer, at kurset tager udgangspunkt i deltagernes dagligdag.

Målgruppe
28 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Det frarådes at medbringe ledsagere.

 

Kursusstedet
Hotel Jardin Tecina, La Gomera.

Kursustidspunkt
Uge 3, 2017.

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis for 6 kursusdag og 5 kursushverdage og 1 systematisk efteruddannelsesdag. Aktivitetsnummer: 2017-26-1-2. Link: https://www.dak-it.dk/efteruddannelse/aktivitet/direktelink.php?id=cf0c0243-ccc0-420d-b5cb-fe75837353b9

Pris
Kursus: Kr. 16.109, omfattende kursusafgift og pauseforplejning samt afbestillingsforsikring for kursusafgift og erhvervsrejsesygeforsikring.
Rejse: Kr. 9.827, omfattende rejse, skatter og afgifter, hotelophold med halvpension samt afbestillingsforsikring.
Der tages forbehold for stigninger, som pålægges af rejseudbyderen, som for eksempel øgede brændstofafgifter
Depositum: Kr. 2.500.

Tilmelding
Kurset afholdes ikke længere. Der henvises til kurset Kræft i almen praksis.

Undervisere
Professor, overlæge, dr.med. Mikael Rørth, onkologisk afd., RH.
Mikael Rørth er klinikchef og professor på onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Hovedområde for hans kliniske forskning har været testiscancerbehandling og langtidsfølger af kemoterapi. Derudover nye behandlinger ved en række sygdomme. Han har undervist ved og ledet kurser i onkologi for studerende, speciallæger og praktiserende læger i mere end 20 år. Har udover egentlige videnskabelige arbejder skrevet en del kapitler i nationale og internationale lærebøger, og er ved at omforme/oversætte en stor svensk onkologibog til dansk.


Praktiserende læge Thomas Gorlén, Lægerne Søborg Torv
Praktiserende læge gennem 20 år. Har gennem flere år arbejdet med palliation i almen praksis. Har gennemført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Medlem af arbejdsgruppen som reviderer DSAMs vejledning i palliative medicin. Næstformand i Foreningen for Palliativ indsats. De senere år undervist praktiserende læger og hjælpepersonel omkring palliation i almen praksis.

Overlæge, afdelingschef Hans Henrik Storm, Kræftens Bekæmpelse
Hans Henrik Storm leder afdelingen for forebyggelse og dokumentation i Kræftens Bekæmpelse og er internationalt anerkendt for sit arbejde med cancerregistre, kræftstatistik og cancer epidemiologisk forskning. Han er aktiv i forskning og underviser både præ- og postgraduat i cancerepidemiologi og er rådgiver for WHO og EU indenfor kræftsygdommes statistik og forebyggelse. Flere af de arbejder, der er udført indenfor kræftstatistik/epidemiologi, forekomst, dødsfald og overlevelse har dannet basis for udarbejdelsen af den nationale kræftplan. Publikationen "Kræft i Danmark" vil danne basis for undervisningen.

Psykoterapeut (MPF) Marianne Davidsen-Nielsen
Marianne Davidsen-Nielsen er specialist i psykoterapi. Har gennem mange år arbejdet med patienter med livstruende sygdomme, har uddannet terapeuter til decentrale sorggrupper samt været medinitiativtager til oprettelse af patientgrupper. i Kræftens Bekæmpelse. Har mange års erfaring i supervision af praktiserende læger og har været supervisor for personalet på Sankt Lukas Hospice. Er forfatter til bogen "Blandt løver - At leve med en livstruende sygdom" og medforfatter til "Den nødvendige smerte". Har skrevet en lang række artikler i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning omhandlende emner med relation til alvorlig sygdom.

Kursusledelse
Praktiserende læge Tom Simonsen, Ved Eltham 7, 2. tv., 2900 Hellerup, tlf.: 21225179, e-mail
Tom Simonsen har arrangeret centraliserede kurser for alment praktiserende læger gennem mere end 20 år. Arrangerer i øjeblikket yderligere kurserne "Mindfulness i patientbehandling" , "Aldring på godt og ondt" og "Tab og traumer". Han er stoppet som praktiserende læge pr. 1/7 2016 på Kanaltorvet i Albertslund, men arbejder fortsat som surveyor i IKAS i forbindelse med akkrediteringsprocessen.

Speciallæge i almen medicin Mette Wanning, Malmøgade 12, 2. tv., 2100 København Ø, tlf.: 40636674, e-mail.
Mette Wanning har været engageret i praktiserende lægers efteruddannelse i en årrække, som kursusleder på talrige kurser for praktiserende læger, som uddannelseskonsulent i lægeforeningen med særligt ansvar for det faglige program på "Lægedage" og som efteruddannelsesvejleder i Frederiksborg Amt. Arrangerer i øjeblikket yderligere i LUF-kurserne "Aldring på godt og ondt”, "Prænatal diagnostik" og "Mindfulness i patientbehandling".

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.