Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Børn og unge
i almen praksis
 

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Senest 01.03.2018..
Klik her for tilmelding


Baggrund
Børn som patienter er hverdagskost i almen praksis, ofte bragt af bekymrede forældre. Opgaven er at skelne stort fra småt. Vi vil med kurset forsøge at give ny inspiration og viden til arbejdet med børn og deres forældre ved udredning af trivsel /sygdom.

Kursets formål og indhold
Vi ser på den psykologiske forståelse af børns udvikling samt på det syge barn med focus på alarmsymptomer. Børn med -piner og mulige årsager hertil, highlights om astma, urinveje og mavens symptomer. Spædbørns symptomer belyses særskilt. Socialpædiatri behandles med udgangspunkt i cases, vi ser på det truede og /eller udsatte barn samt på underretning. Praktisk om håndtering af udredning af ADHD: Hvordan håndterer vi triaden almen praksis /speciallægeprakses /PPR? Teenage-alderens symptomer på mistrivsel diskuteres fra en psykologisk vinkel .
Vores mål er at du får ny viden og indgangsvinkler, og dermed kan tage fat på opgaver indenfor pædiatrien med ny inspiration.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil tage udgang i katedrale oplæg inddragende praksisrelevante cases, med efterfølgende diskussion i plenum, grupper og med læringsmakker. Egen case kan fremsendes til kususledelsen forud for kurset.
Vi vil under kurset have fokus på implementering af genopfrisket og/eller ny viden.


Målgruppe

24 praktiserende læge /speciallæger i almen praksis.


Kursussted
Thaisen Hus, Fyn

Kursustidspunkt
14 - 18.05.2018.

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis for 3 dages systematisk efteruddannelse og 1½ dag som selvvalgt efteruddannelse/ 4½ dag selvvalgt efteruddannelse (aktivitetsnummer 2018-0015).

Der kan søges refusion efter den 18. maj 2018 på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: Ca. kr. 20.500. Kursuspris omfatter kursusafgift, totalophold med helpension, pauseforplejning og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Depositum: Kr. 2050.

Tilmelding
Senest 01.03.2018.
Klik her for tilmelding

Undervisere
Klinisk psykolog Helle Østerby Andersen, specialist i børnepsykologi og supervisor, privatpraktiserende siden 2001.
Har tidligere arbejdet med unge hjemløse, børn på behandlingshjem samt voksne. Har undervist i udviklingspsykologi, miljøterapi samt psykoterapi. Er uddannet på Institut for Gruppeanalyse - København og er selv underviser der. Har arbejdet på behandlingshjem med børn i alderen 3-15 år og arbejder nu som supervisor tværfagligt på flere behandlingshjem for børn og unge. Har de senere år haft egen praksis hvor målgruppen er såvel børn som voksne.

Mia Bjergager, overlæge på pædiatrisk afd. Hillerød sygehus.
Ud over sin almene pædiatriske viden har Mia suppleret sin viden med 3 års uddannelse på neonatal afd., RH. Arbejder hovedsageligt med spæd -og småbørn.

Anita Hansen, praktiserende pædiater med egen klinik i Køge.
Har bred pædiatrisk uddannelse og klinisk erfaring , dels fra sygehus som overlæge på bl.a. Gentofte Hospital og fra speciallægepraksis, med særlig ekspertise indenfor det nefrologiske og urologiske område. Har tillige stor erfaring med socialpædiatriske problemstillinger samt med børn med psykologiske og psykiatriske symptomer.

Kursusledere
Praktiserende læge Dorte Kann, Ølstykke.
Aktiv kursusleder på talrige kurser gennem 20 år i både Lægeforeningen, på Lægedage og i LUF regi.

Bodil Strømsholt. Netop ophørt som praktiserende læge i Kokkedal efter 35 år.
Fortsat aktiv almen mediciner som vikar i almen praksis i Bagsværd og Indre By København. Har været kursusleder på talrige kurser gennem 25 år, både i Lægeforeningen, på Lægedage og i LUF regi.