Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2018

11.01.2018

 Andre år

2001

2008

2015

26.02.2018

 

2002

2009

2016

17.05.2018

 

2003

2010

2017

10.09.2018

 

2004

2011

2019

22.10.2018

 

2005

2012

 

09.11.2018

  2006 2013  

 

2007

2014

 

Bestyrelsesmøde d. 11.01.2018

Til stede: Villy (VMS), Kirsten (KL), Andreas (AH), Per (PH) og Mette (MW)
Ref. Charlotte (CH)

1. Referat fra sidst
Godkendt.

2. Økonomi
Ny sekretær (CH) skal have adgang til bank.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser:
De forskellige kurser gennemgås med antal tilmeldte.
Muligheder:
- Resiliens er lagt på hylden, da det er svært at finde undervisere.
- Evt. overveje et kursus om spiseforstyrrelser.

5. Reklame
Vi sender kun mails ud, når der er noget relevant.

6. Hjemmesiden
Ingen bemærkninger.

7. Kursuskatalog
er nu på gaden.
Forberedende møder om næste katalog om et par måneder, udkommer næste gang i august 2018.

8. Sekretariat:
CH er startet 01.01.18
Brødtekst til ansøgninger til fonden for almen praksis skal fremadrettet skrives af kursuslederne, mens ansøgning færdiggøres og indsendes fra sekretariatet.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Ikke noget nyt lige nu.

10. Næste møde/møder
- Bestyrelsesmøde 26.02.18, kl. 16.20, Virum
- Generalforsamling 17.05.18 på foreningens adresse, kl. 16.30.

14.01.18/ch


Bestyrelsesmøde d. 26.02.2018

Til stede: Villy (VMS), Kirsten (KL), Andreas (AH), Per (PH) og Mette (MW)
Ref. Charlotte (CH)

1: referat fra sidst:
Godkendt.

2: økonomi:
Overslag over 2017 deles ud og gennemgås.

3: tilmeldinger p.t. og nye kurser:
De forskellige kurser gennemgås med antal tilmeldte.
"Børn og Unge" må desværre aflyses pga. få tilmeldinger.

4. reklame:
Ikke noget nyt.

5: hjemmesiden:
Ingen bemærkninger.

6: kursuskatalog:
Forberedende møder om næste katalog ca. maj 2018, udkommer næste gang i august 2018.

7: sekretariat:
CH er ved at komme godt ind i sekretariatsarbejdet.

8: nyhedsbrev til kursusledere:
Der udsendes nyhedsbrev omkring få ledige pladser "akut medicin"

9: næste møde/møder:
Bestyrelsesmøde 19.06.18, kl. 16.30, Virum
Generalforsamling 17.05.18 på foreningens adresse, kl. 16.30.


Bestyrelsesmøde d. 17.05.2018

Punkt 1
Referat fra sidst godkendt.

Punkt 2
Ingen meddelelser.

Punkt 3: økonomi
Årsregnskab uddeles og gennemgås ved MW. Bestyrelsen anbefalede at godkende resultatet til generalforsamlingen.

Punkt 4: kurser
Der udleveres totalliste med tilmeldte til samtlige kurser.

Punkt 5: reklame
Vi vil prøve at få kontakt til de yngre praktiserende læger.

Punkt 6: hjemmesiden
intet nyt.

Punkt 7: kursuskatalog
Forberede møder er i gang mhp. næste katalog, der udkommer primo/medio august 2018.

Punkt 8: sekretariatet
Sekretariatet holder sommerferie i uge 26, 27 og 28.

Punkt 9: nyhedsbrev
Nyhedsmail udsendes ultimo maj.

Punkt 10: takster
Vi fastholder vores undervisnings- og kursusledertakster.

Punkt 11:
Næste møde, seminar: 30.06.18-01.07.18

Punkt 12: eventuelt
intet.


Bestyrelsesmøde d. 10.09.2018

Til stede: Villy (VMS), Kirsten (KL), Andreas (AH), Gitta (GT) og Mette (MW)
Afbud: Per (PH)
Ref. Charlotte (CH)

1: referat fra sidst
godkendt.

2: meddelelser

- CH orienterer om, at der endnu ikke er fundet en ny sponsor til vores katalog.
- Andreas ønsker orlov i et halvt år i perioden 01.01.19 til 30.06.19. Dette accepteres.

3: økonomi
- Beretning ved MW: udlevering af regnskab/overslag.
- Vi har brug for et nyt regneark til udarbejdelse af ind- og udenlandskurser, VMS vil se nærmere på dette.

4: tilmeldinger p.t. og nye kurser
- Liste over tilmeldte udleveres.
- Cancerkursus 2019: gennemføres.
- Hverdagspsykiatri: vi afventer godkendelse, CH har haft kontakt til PLO, og sagen er i "proces", vi forventer at få godkendelse snarest.
- Samtaleterapi: vi arbejder fortsat med forskellige rejsebureauer, som kan opfylde vores ønsker.

5: reklamer
Ingen bemærkninger

6: hjemmesiden
- CH spørger TW om det er muligt at lægge kursuskataloget ind som en PDF-fil.

7: kursuskatalog
- næste katalog udkommer til januar 2019

8: sekretariat
- CH varetager nu alle sekretariatets daglige gøremål.

9: nyhedsbrev til kursusledere
Ingen bemærkninger.

10: næste møde/møder
- Bestyrelsesmøde 22.10.18, kl. 16.30, indtil videre i Rungsted hos Kirsten (idet PH ikke er til stede d.d. og kan konfirmere datoen).
- Seminar 10./11. november 2018 (bestyrelsen).
- Bestyrelsesmøde 28.01.19, kl. 16.30, nærmere besked om sted kommer.

11: eventuelt
Intet.

13.09.18/ch


Bestyrelsesmøde d. 22.10.2018

Til stede: Kirsten (KL), Andreas (AH), Gitta (GT), Per Høeg (PH) og Mette (MW)
Afbud:
Ref. Charlotte (CH)

1. Formandsskifte
Formand VMS har ønsket at gå af som formand med øjeblikkeligt varsel. PH (næstformand) indsættes som konstitueret formand.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Alle har godkendt.

3. Meddelelser
Intet nyt.

4. Økonomi
Intet nyt, status quo

5. Tilmeldinger p.t. og nye kurser
Liste over tilmeldte udleveres.
Evt. nye kurser:
- Stresskursus.
- Børnekursus.
- Neurologi.
- Kurset "den gamle patient" genopslås i 2019 med 2 nye kursusledere; Gitte Trier og Merete Mølberg.
- Kurserne "kvinden og manden" genopslås i 2019.
- Effektiv Samtaleterapi: vi har ikke destination på plads endnu. Vi enes om at indhente tilbud fra Langley (Korsika). CH gør dette.

6. Reklamer
Ingen bemærkninger.

7. Hjemmesiden
Ingen bemærkninger.

8. Kursuskatalog
AH har søgt forskellige medicinalvirksomheder mhp. sponsorat af katalog. Der er kommet flere direkte afslag, men 1 firma har responderet, så måske en lille chance her - vi hører nærmere når AH har talt med firmaet.
KL har haft kontakt med Mediq, som ikke kan honorere vores ønske om beløbsstørrelse.
MW foreslår, at vi evt. kan få lavet kuverter med logo på og dernæst sende et infobrev om, at vi nu overgår til at være udelukkende elektroniske. MW og CH arbejder videre med tanken.

9. Sekretariat
Kører planmæssigt.

10. Nyhedsbrev til kursusledere
Ingen bemærkninger.

11. Dagsorden til internat
PH udsender til bestyrelsen.

12. Næste møde/møder
- Seminar 10./11. november 2018 (bestyrelsen).
- Bestyrelsesmøde 28.01.19, kl. 16.30, Virum hos Per.

13. Eventuelt
Intet.

23.10.18/ch


Bestyrelsesinternat 9-10.11.2018

Tilstede : Per (PH), Kirsten (KL), Andreas (AH), Per (PH) og Mette (MW)

1.Foryngelse af LUF

LUF er i gang med en løbende foryngelse. Foreningens stifter og mangeårige formand har trukket sig ud af foreningen, og Per Høeg har overtaget formandsposten. Der er kommet flere nye bestyrelsesmedlemmer i de sidste år.
Endvidere har flere trofaste og mangeårige kursusledere givet stafetten videre til yngre kræfter.
Endelig arbejder bestyrelsen med udarbejdelse af nye kurser til foreningens curriculum til supplering af de velkendte kurser, som føres videre, så længe der er efterspørgsel.

2. LUF's fremtid
Luf skal fortsat levere god efteruddannelse til praktiserende læger og andre speciallæger. LUF er en lille forening og kan derfor ikke tilgodese alle efteruddannelsesbehov.
Der er i disse år stort behov for flere kurser under den systematiske efteruddannelse, idet de eksisterende kursusudbydere incl. LUF ikke kan dække behovet. LUF vil arbejde på at levere flere tilbud, end vi har nu, for at være med til at afhjælpe behovet.
LUF vil holde fast i længerevarende kurser med tid til grundighed og fordybelse.

3. LUF's ansigt udadtil
Luf har i hele sin levetid udsendt et fysisk katalog til alle praktiserende læger indenfor alle specialer.
Det er tiltagende omkostningsfyldt, og vi vælger nu at være næsten helt digitale, idet kataloget til januar kun ligger elektronisk. Vi vil dog udsende besked med post til vores hidtidige modtagere af kataloget om denne ændring.
Endvidere vil vi opfordre vores modtagere til at tilmelde sig vores elektroniske nyhedsbreve som udsendes 8-10 gange årligt.