Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2018

26.02.2018

 Andre år

2001

2008

2015

17.05.2018

 

2002

2009

2016

 

 

2003

2010

2017

 

 

2004

2011

 

 

 

2005

2012

 

 

  2006 2013  

 

2007

2014

 

Bestyrelsesmøde d. 26.02.2018

Til stede: Villy (VMS), Kirsten (KL), Andreas (AH), Per (PH) og Mette (MW)
Ref. Charlotte (CH)

1: referat fra sidst:
Godkendt.

2: økonomi:
Overslag over 2017 deles ud og gennemgås.

3: tilmeldinger p.t. og nye kurser:
De forskellige kurser gennemgås med antal tilmeldte.
"Børn og Unge" må desværre aflyses pga. få tilmeldinger.

4. reklame:
Ikke noget nyt.

5: hjemmesiden:
Ingen bemærkninger.

6: kursuskatalog:
Forberedende møder om næste katalog ca. maj 2018, udkommer næste gang i august 2018.

7: sekretariat:
CH er ved at komme godt ind i sekretariatsarbejdet.

8: nyhedsbrev til kursusledere:
Der udsendes nyhedsbrev omkring få ledige pladser "akut medicin"

9: næste møde/møder:
Bestyrelsesmøde 19.06.18, kl. 16.30, Virum
Generalforsamling 17.05.18 på foreningens adresse, kl. 16.30.


Bestyrelsesmøde d. 17.05.2018

Punkt 1
Referat fra sidst godkendt.

Punkt 2
Ingen meddelelser.

Punkt 3: økonomi
Årsregnskab uddeles og gennemgås ved MW. Bestyrelsen anbefalede at godkende resultatet til generalforsamlingen.

Punkt 4: kurser
Der udleveres totalliste med tilmeldte til samtlige kurser.

Punkt 5: reklame
Vi vil prøve at få kontakt til de yngre praktiserende læger.

Punkt 6: hjemmesiden
intet nyt.

Punkt 7: kursuskatalog
Forberede møder er i gang mhp. næste katalog, der udkommer primo/medio august 2018.

Punkt 8: sekretariatet
Sekretariatet holder sommerferie i uge 26, 27 og 28.

Punkt 9: nyhedsbrev
Nyhedsmail udsendes ultimo maj.

Punkt 10: takster
Vi fastholder vores undervisnings- og kursusledertakster.

Punkt 11:
Næste møde, seminar: 30.06.18-01.07.18

Punkt 12: eventuelt
intet.