Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2016

10.03.2016

 Andre år

2001

2008

2015

11.04.2016

 

2002

2009

2017

09.06.2016

 

2003

2010

2018
08.09.2016

 

2004

2011

 

18.10.2016

 

2005

2012

 

05.12.2016

  2006 2013  

 

2007

2014

 


Bestyrelsesmøde d. 10.03.2016

Til stede: Mette, Villy, Kirsten og Per.
Referent: Lene

1. Præsentation af gæst
Gæst er inviteret med til møde med henblik på at indgå i bestyrelsen.

2. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

3. Meddelelser

a) Systematisk efteruddannelse, Villy refererer fra møde og telefonsamtale. Tidsrummet for en hel kursusdag er nu ændret til at være 5 timer i tidsrummet kl. 8 - 18. Tidligere var dette kl. 8 - 17.
For de der søger systematisk efteruddannelse, skal curriculum opfyldes helt.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) Mindfulness er gået vældig godt. Rigtig gode undervisere.
Stress er gået ganske glimrende.
Cancer har fået en rigtig god evaluering. Nye kursusledere er fundet samt supervisor.

b) Der er ingen kurser at tage stilling til.

c) Der arbejdes på flere forskellige kurser.

5. Reklamer
Ingen.

6. Hjemmesiden
"Kassen" med Obligatorisk efteruddannelse er slettet.
Katalogbilleder lægges på de respektive kursusannoncer på hjemmesiden, i farver, for alle de billeder, der er modtaget i farve.

7. Kursuskatalog
Tilfredshed med typestørrelsen på side 5. Ønske om større pitch i kursusbeskrivelser og mindre tekst.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Afventer mere vide om systematisk efteruddannelse.

9. Økonomi
Fornuftigt.

10. Næste møde d. 11.04. Venter med fastsættelse af dato for generalforsamling.


Bestyrelsesmøde d. 11.04.2016

LUF
Bestyrelsesmøde d. 11.04.2016

Til stede: Villy, Kirsten, Per og Mette.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Intet.

3. Økonomi
Økonomien fra 2011 og frem til og med 2015 gennemgås. Enkelte poster diskuteres.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) Når læger leder sammen er gået godt og har høstet 18 dobbelt smileys, hvilket er maksimum.

b) Der tages stilling til tre kurser.

c) Der arbejdes videre med nye kurser.

5. Reklamer
Ingen.

6. Hjemmesiden
Webmaster har udfordringer med at sætte billeder på hjemmesiden.

7. Kursuskatalog
Sponsor er fundet, afventer signering af aftale.
Ændring i skriftstørrelse fra 9 til 10, 11 eller 12 diskuteres.

8. Sekretariat
Der skal findes anden løsning til bulk-udsendelse end Mandrill.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Næste møder
Arbejdsmøde for bestyrelsen d. 27.05. Generalforsamling d. 09.06. kl. 17.00.

11. Eventuelt
Potentielt bestyrelsesmedlem er interesseret.


Konstituerende bestyrelsesmøde d. 09.06.16

Til stede: Per, Kirsten, Villy og Mette
Referent: Lene

1. Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Villy Meineche Schmidt
Næstformand: Mette Wanning
Kasserer: Per Høeg
Sekretær: Kirsten Lawaetz

2. Eventuelt:Bestyrelsesmøde d. 09.06.2016

Til stede: Villy, Kirsten, Per og Mette.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt, både for 11.04. og 27.05.

2. Meddelelser
Ansøgninger om systematisk efteruddannelse.

3. Økonomi
Regnskabet gennemgås og indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) Børneortopædi, Akut medicin, Sandt eller falsk om kost og motion, og Dermatologi i praksis, er alle gået rigtig godt.

b) Et par kurser har flere ledige pladser.

c) Godt at være i gang med systematisk efteruddannelse og det nye cancerkursus.

5. Reklamer
Ingen.

6. Hjemmesiden
Ok, opdateres jævnligt.

7. Kursuskatalog
Manus er afleveret, korrektur i næste uge.

8. Sekretariat
Bruger MailPlatform til bulk-udsendelser og der kan indsættes billeder ud fra de skabeloner der tilbydes.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Systematisk efteruddannelse og administrative tiltag.

10. Næste møder
D. 16.08. og d. 28.09.

11. Eventuelt
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 08.09.2016

Til stede: Villy, Kirsten, Per og Mette.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Ingen.

3. Økonomi
Gennemgang af økonomien. Det må konkluderes, at det går meget godt.
Der er behov for at få struktureret indlevering af regnskab og bilag.

Der laves linjefald i "Betingelser ved kursustilmeldelse" og tidslinje søges indsat.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) De fysiske grænser for dig og din medicinske patient. Evaluering savnes. Kursusledere skal fremover lave referat, når der sker ulykker, optræder sygdom samt uforudsete hændelser.

b) Enkelte kurser savner tilmeldinger.

c) Nyt kursus diskuteres.

5. Reklamer
Reklamer besluttes.

6. Hjemmesiden

a) Kursusmateriale på site diskuteres.

b) Problematik med afrejselufthavne på tilmeldingsblanket tages op og løsning besluttes.

c) Webmaster har lavet nyt layout som er rundsendt og bestyrelsen takker ja til det foreslåede layout.

7. Kursuskatalog
Tiltag i de kommende kataloger besluttes.

8. Sekretariat

a) Kursuslederes manglende / sene svar er en belastning.

b) Der skal søges om godkendelse elektronisk.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Nyhedsmail til kursusledere diskuteres og Villy forfatter.

10. Næste møder
Tirsdag d. 18.10. samt d. 05.12.

11. Eventuelt
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 18.10.2016

Til stede: Mette, Kirsten, Villy og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Ingen.

3. Økonomi
Intet ny

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) Afventer evalueringer fra et par kurser.
ACT now! Der er kommet god evaluering for kurset, som er rundsendt til bestyrelsen. Kurset gentages.

b) To endagskurser aflyses og genopslås ikke.
Der tages stilling til andre kurser.

c) Der er ønske om at spørge for interesse for et kursus, hvor det endnu ikke vides, hvorvidt det vil blive godkendt.

5. Reklamer
Har haft reklamen i Dagens Medicin (p. 31), effekten diskuteres.

6. Hjemmesiden
Det nye lay-out er på vej.

7. Kursuskatalog
Der tages stilling til forsidefarve og annoncør.

8. Sekretariat
Intet væsentligt.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Næste møder
D. 05.12. kl. 16.20 i Virum og 07.02.17 kl. 18.30 hos Mette.

11. Eventuelt
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 05.12.2016

Til stede: Mette, Kirsten, Villy og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) WONCA var en skuffelse.

b) Alderskriterier. Er der en grænse for, hvornår man som kursusleder rejser med kursister?

3. Økonomi
Beskedent underskud men ingen katastrofer.

a) Afprøvede udkast til kursusregnskab gennemgås og vil fremover blive tilsendt til alle
kursusledere.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) Mindfulness er godt evalueret. Kurset ønskes holdt på Kreta næste år.

b) Tilmeldinger gennemgås og diskuteres.

c) Nye kursers forhold diskuteres.

5. Reklamer
Ingen trykte reklamer.
Nyligt udsendt mailreklame har givet tilmeldinger.

6. Hjemmesiden
Oplysning om refusion ved kombineret efteruddannelse lægges på hjemmesiden.

7. Kursuskatalog
Manus er ved at være færdigt.

8. Sekretariat
En enkelt nyanskaffelse.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Næste møder
D. 07.02.17.

11. Eventuelt