Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2015

26.01.2015

 Andre år

2001

2008

2016

21.04.2015

 

2002

2009

2017

28.05.2015

 

2003

2010

2018
17.08.2015

 

2004

2011

 

10.09.2015

 

2005

2012

 

26.11.2015

  2006 2013  

 

2007

2014

 


Bestyrelsesmøde d. 26.01.2015

Til stede: Mette, Villy, Kirsten og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
AMADEUS har ikke offentliggjort nye møder endnu.

3. Økonomi
Regnskabet for 2014 antages at balancere, idet vi afventer regnskab udarbejdet af revisor.

4. Status vedr. kurser

a) "Kognitiv behandling ved angst" er afholdt med få deltagere og er godt evalueret.

"Kognitiv behandling ved stress" er afholdt med fuld besætning og er godt evalueret.

"Kræft og den praktiserende læge" er afholdt med 27 kursister, der var tre frameldinger. Evalueret med 24 i top og 3 sidste også gode. Kurset overvejes gentaget i uge 3, 2016.

b) "De fysiske grænser for dig og din medicinske patient" gennemføres, trods manglende fuldtegning.

c) Overvejelser om genopslag af kursus men med ny destination. Et kursus er i idéfasen.

5. Reklamer
Ny reklame, så hurtigt som muligt, skal laves.

6. Hjemmesiden
Er opdateret.

7. Kursuskataloget
Kursuskataloget kom ud i uge 2.

8. Sekretariatet
Holder helt lukket i uge 7.

9. Opfølgning på møde i december
Der arbejdes videre med emner fra mødet i december.

10. Nyhedsbrev til kursusledere
Ingen nyhedsmails.

11. Kommende bestyrelsesmøder
D. 23.04.
Generalforsamling påtænkes afholdt i juni.

Evt.
Spørgsmål om donation.


Bestyrelsesmøde d. 21.04.2015


Til stede: Mette, Kirsten, Villy og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Kirsten og Villy har haft et møde af to timers varighed med James Høpner.
Det er tid til at køre to linjer; med og uden godkendelse.

b) Som situationen er nu, er der ikke interesse i at købe hele pakken hos Effector.

3. Økonomi

a) Forespørgsel behandles.

4. Status vedr. kurser

a) "Når læger leder sammen" er godt evalueret.

"Børneortopædi" er godt evalueret og genopslås til foråret 16 i Lyngby. Afventer dato.

"Kognitiv behandling ved stress" er afholdt med mindre besætning og er godt evalueret.

b) Kommende reklame for et udvalg af kurser besluttes.

c) Der arbejdes på genopslag af pauseret kursus og to nye.

5. Reklamer
Reklame er besluttet.

6. Hjemmesiden
Intet nyt.

7. Kursuskataloget
Manus vil blive påbegyndt i maj.

8. Sekretariatet
Intet nyt.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Ingen nyhedsmails.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Generalforsamling d. 28.05. kl. 17.00 forudgået af bestyrelsesmøde fra kl. 16.30.

11. Evt.


Bestyrelsesmøde d. 28.05.2015

Til stede: Mette, Kirsten, Villy og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Der arbejdes videre med de nye tiltag.

3. Økonomi
Regnskabet gennemgås og indstilles uden kommentarer til godkendelse på generalforsamlingen.

4. Status vedr. kurser

a) "Sandt eller falsk om kost og motion" er gået rigtig godt.
"Akut medicin" er gået rigtig godt.

b) Der tages stilling til en række kurser.

c) Der arbejdes videre på genopslag af kurser og lancering af nye kurser.

5. Reklamer
Reklamen i Dagens Medicin 08.05. gav med stor sandsynlighed tilmeldinger. Selve reklamen var farvemæssigt for sammenflydende.

6. Hjemmesiden
Intet nyt.

7. Kursuskataloget
Det nye lay-out og format diskuteres og besluttes.

8. Sekretariatet
Planlægger lang ferie ifm. flytning.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Nyhedsmail til kursuslederne udsendes primo juni.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møder aftales efter generalforsamling.

11. Evt.
Intet.Bestyrelsesmøde d. 17.08.2015

Til stede: Mette, Villy, Kirsten og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Beretning og regnskab er klar til at komme på hjemmesiden.

b) Der er indtil videre 9 tilmeldte til dagen hos Effector.

3. Økonomi
Økonomien gennemgås - ikke prangende men stabil.

4. Status vedr. kurser

a) "Dermatologi i praksis" er gået rigtig godt. Super undervisere.
"De fysiske grænser for dig og din medicinske patient" forventes at være gået godt, kursusevaluering afventes.

b) Udsendelse af en reklame for et enkelt kursus diskuteres.

Et lidt søgt kursus diskuteres og det besluttes at gennemføre med halv besætning.

c) Et endagskursus er på bedding.

5. Reklamer
Emnet tages op på næste møde.

6. Hjemmesiden
Emnet tages op på næste møde.

7. Kursuskataloget
Kursusledere skal have en "specifikation af krav-liste", i.e. opløsning etc., til de billeder der skal i kataloget.
Det kommenteres af halvsiden med "Side, Uge/år, Frist" skal laves om så teksten på farven er mere læsevenlig, f.eks. at teksten er med fed skrifttype.

8. Sekretariatet
Har bestilt skabe, som desværre ikke er kommet endnu. Telefon, internet og fax er opsat.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyhedsbrev.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde fastholdes d. 10.09. og nyt aftales til d. 09.11.

11. Evt.


Bestyrelsesmøde d. 10.09.2015

Til stede: Mette, Kirsten, Villy og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Nye tiltag diskuteres og der lægges plan for det videre arbejde.

3. Tilmeldinger p.t. og nye kurser
Akut medicin har efter de norske regler 15,11 undervisningstimer, idet man i Norge tæller en undervisningstime som 45 minutter og ikke 60 minutter.

Muligheden for to nye kurser diskuteres.

4. Reklamer
Umiddelbart ingen relevante p.t.

5. Hjemmesiden
Webmaster har fået det nye logo.

6. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyhedsbrev men rundsendelse af materiale efter "Basiskit i de sociale medier".

10. Næste møder
Næste møde d. 26.11.

11. Evt.Bestyrelsesmøde d. 26.11.2015

Til stede: Mette, Villy, Kirsten og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Briefing om mødet hos Effector og besigtigelse af fb-siden. Der er også kommet link til fb-siden på vores hjemmeside.

b) WONCA var uprofessionelt og ingen emner af interesse.

3. Økonomi

a) Økonomien for året gennemgås. Ser fornuftigt ud.

b) Øget administrationsgebyr diskuteres og der er enighed om at fastholde det nuværende.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) Vi afventer rapportering fra kurserne "Kvinden i praksis - som patient og som læge" og "Manden - i teori og i praksis".
"Når læger leder sammen" er gået vældig godt, men er meget intensivt.
"ACT now!" er gået godt, underviserne er gode, kursisterne har evalueret kurset super godt. 50% var utilfreds med værelse, hotel og mad.
"Tab og traumer" har fået en god evaluering. Grundet den manglende tilslutning over år, genopslås kurset ikke.

b) Status for tilmeldinger gennemgås og der er kun få udfordringer.

c) Forslag til nye kurser diskuteres og der arbejdes videre med disse.

5. Reklamer
Ingen. Vi vælger at fokusere på Facebook.

6. Hjemmesiden
Opdateres jævnligt. Logo er opdateret og fb-logo/link påført forsiden.

7. Kursuskatalog
Udfordringerne og nye tiltag diskuteres.

8. Sekretariat
Intet.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Information om at facebooksiden er aktiv og lidt praktiske ting.

10. Næste møder
Næste møder aftales til torsdag d. 25.02. mandag d. 11.04.

11. Evt.