Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2010

13.01.2010

 Andre år

2001

2008

2016

24.02.2010

 

2002

2009

2017

05.05.2010

 

2003

2011

2018

07.06.2010

 

2004

2012

 

22.09.2010

 

2005

2013

 

27.10.2010

  2006

2014

 

24.11.2010

 

2007

2015

 

Bestyrelsesmøde d. 13.01.2010

Til stede: Kirsten, Mette, Tom, Berit, Per og Villy.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Der følges op på tidligere opgaver.

3. Økonomi
Resultaterne fra sidste års kurser gennemgås. Resultatet er gået 100.000 ned. Omsætningen er på 7 millioner.

4. Status vedr. kurser

a) Afholdte kurser

"Kognitiv behandling ved angst"; er rigtig godt evalueret.

"Hold vægten - en kognitiv metode til vedligeholdelse af vægttab" gik godt. 7 enkelt smileys og 8 dobbelt smileys. Hovedunderviseren er dygtig.

b) Tilmeldinger p.t.

Listen gennemgås.
Et kursus er aflyst og et andet på vej.

c) Der takkes nej tak til forslag om nyt kursus, et andet følges op på og et tredje behandles på næste møde.

5. Reklamer
Per og Lene planlægger annoncer i Dagens Medicin.

6. Hjemmesiden
Skal vi have en spørgeseddel på hjemmesiden om hvor folk har fået kendskab til LUF (katalog, annonce, www, andet)?

7. Kursuskataloget
Annoncør til næste katalog søges.

8. Sekretariatet
Back-up er blevet udvidet da kvota var ved at blive overskredet.
Fortsætter med at lave reklamefoldere til uddeling på kurser.
Visitkort til kursusledere iværksættes.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Den 24.02.2010, kl. 9 - 12, d. 05.05. og Generalforsamling torsdag d. 27.05. kl. 17.00.

11. Evt.
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 24.02.2010

Til stede: Kirsten, Tom, Mette, Berit, Per og Villy.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Opfølgning har ikke medført noget nyt.

b) Europæiske Rejseforsikring. Nyt møde i foråret.

c) Muligheder for visitkort undersøges.

3. Økonomi
Regnskabet for sidste år gennemgås og det bemærkes at økonomien er sund, og at der er budgetteret flot med kurserne.

4. Status vedr. kurser
a) "Kræft og den praktiserende læge" er gået godt med 23 kursister, hvoraf 19 har givet kurset dobbelt smileys. Holdet var et levende, aktivt hold. Kurset gentages ikke i sin nuværende form, da Marianne stopper.

b) Tilmeldinger p.t.

Listen gennemgås. Tilslutningen til kurserne er bedre end efter sommerferien sidste år.
"Hvem snyder du - dig selv eller sygesikringen?" gennemføres.

Der arbejdes videre med nye kursusforslag.

5. Reklamer
Den første annonce har været i Dagens Medicin og næste kommer i 6. udgave.

6. Hjemmesiden
Fungerer fint.

7. Kursuskataloget
Der tages hul på arbejdet med at finde sponsor.

8. Sekretariatet
Der spørges til om navneskiltene til borde kan laves i et tykkere papir.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Villy forfatter mail.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Den 05.05.2010, kl. 9 - 12 og generalforsamling d. 27.05. kl. 17.00.

11. Evt.
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 05.05.2010


Til stede: Kirsten, Tom, Mette, Per og Berit.
Afbud: Villy.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Tom arbejder videre på et par opgaver.

b) Visitkort hos Vistaprint lader vente på sig.

c) Pædagogisk dag. Arrangementet gennemføres fra fredag til lørdag.

d) Europæiske Rejseforsikring ønsker ændring af sats for afbestillingsforsikring for kursusafgift og dette behandles.

3. Økonomi

Et enkelt kursus' økonomi diskuteres.

4. Status vedr. kurser

a) "Grønlandsmedicin og idrætsmedicin - i Grønland" er gået godt trods udfordringerne grundet askeskyen.

"Hvem snyder du - dig selv eller sygesikringen?" er evalueret godt.

"Hold vægten - en kognitiv metode til vedligeholdelse af vægttab" er evalueret med dobbeltsmileys fra alle kursister. Gentages d. 22.11.2010.

b) Tilmeldinger p.t.

Listen gennemgås.
"Hvad vil du med din praksis?" skal planlægges og gerne skifte navn.

c) Nye kurser er på vej.

5. Reklamer
Vi mener at kunne se, at reklamerne i Dagens Medicin har en effekt, da der kommer nye medlemmer til og de kurser der reklameres for generelt bliver søgt.

6. Hjemmesiden
Opdateringer til tilmeldingsblanketter diskuteres.

7. Kursuskataloget
Der er frist for indlevering af korrektioner og nye annoncer til kursuskataloget d. 29.05.
Annoncør til de næste to kataloger er fundet.

8. Sekretariatet
Pc gået ned og ny er etableret.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet, udover information om pædagogisk dag.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Generalforsamling d. 27.05. kl. 17.30.

11. Evt.
Intet


Bestyrelsesmøde d. 07.06.2010


Til stede: Villy, Per, Mette, Tom, Berit og Kirsten.
Afbud:
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Kirsten arbejder videre med sag i forbindelse med askeskyen.

b) Europæiske Rejseforsikring kontaktes for næste sæsons forsikring.

c) Der er ikke fundet årsag til medlemmets grund til spørgsmål om oversøiske kurser ikke skulle kunne lade sig gøre næste år.

d) Pædagogisk dag gennemføres og indbydelsen sendes ud.

e) Villy arbejder videre med sponsering af kurser.

3. Økonomi
Regnskabet gennemgås og indstilles til godkendelse af Generalforsamlingen.

4. Status vedr. kurser

a) Ingen afholdte kurser siden sidste bestyrelsesmøde.

b) Tilmeldinger p.t.
Listen gennemgås.

c) Blandt de nye kurser, er et klar til at blive annonceret. Et foreslået kursus afvises da godkendelse ikke kan opnås.

5. Reklamer
Annonce i Practicus er på vej, Lene venter på korrektur.

6. Hjemmesiden
Nye afkrydsningsfelter er sat ind på tilmeldingsblanketterne.

7. Kursuskataloget
Arbejdet med kataloget skrider frem.

8. Sekretariatet
Intet nyt, sommerferie er endnu ikke planlagt.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Invitation til pædagogisk dag.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 22.09., d. 27.10., d. 24.11. og udvidet bestyrelsesmøde d. 07. - 09.01.2011.

11. Evt.
Intet.


Konstituerende bestyrelsesmøde d. 07.06.2010

Til stede: Villy, Per, Mette, Tom, Berit og Kirsten.
Referent: Lene

1. Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Villy Meineche Schmidt
Næstformand: Berit Lavik
Kasserer: Per Høeg
Sekretær: Kirsten Lawaetz
Medlemmer: Mette Wanning og Tom Simonsen.

2. Eventuelt:
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 22.09.2010

Til stede: Villy, Per, Berit, Tom, Mette og Kirsten.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Intet nyt i forbindelse med askeskyen.
b) Intet nyt vedrørende sponsering af kurser.

3. Økonomi
R
egnskabet for første halvårs afholdte kurser gennemgås.
Bankbeholdning spredes ud på flere banker.

4. Status vedr. kurser

a) Kurserne afholdt fra juni til dato er alle evalueret godt og destinationerne har været tilfredsstillende.

b) Tilmeldinger p.t.
Ser generelt fornuftigt ud.

c) Intet nyt.

5. Reklamer
Annonce i næste Practicus. Der skal ses på evt. annonce i Dagens Medicin.

6. Hjemmesiden
Resultater fra afkrydsningsfelter på tilmeldingsblanketterne er til fordel for kataloget.

7. Kursuskataloget
Meda er med igen i januarudgaven af kataloget.

8. Sekretariatet
Lene efterspørger kursusleders opmærksomhed på at sørge for nye omtaler af kurserne til hjemmesiden.
Lene holder ferie i uge 42, er ikke hjemme fra søndag til lørdag.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Alle kursusledere skal have tilsendt referat fra pædagogisk dag.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 27.10., d. 24.11. og udvidet bestyrelsesmøde d. 06. - 08.01.2011.

11. Evt.


Bestyrelsesmøde d. 27.10.2010

Til stede: Per, Berit, Tom, Mette og Kirsten.
Afbud: Villy
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Vi takker ja til uddannelsesdag d. 03.02.2011.

b) Intet nyt vedrørende sponsering af kurser.

c) Praktiske forhold i forbindelse med udvidet bestyrelsesmøde drøftes.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Status vedr. kurser

a) Vi afventer afrapportering om "Manden - i teori og i praksis".
"Mindfulness og andre gode måder at overleve på" var rigtig godt og flot evalueret. Det konkluderes at kurset er uegnet til at rumme ledsagere. Kurset planlægges til uge 45/46, 2011 samme destination og rejsearrangør.
"Det gode liv"; der var en usædvanlig god stemning og kurset er godt evalueret. Kursuslokalet kan være bedre. Det forventes at blive Rom igen. Hotellet er perfekt.

b) "Hold vægten - en kognitiv metode til vedligeholdelse af vægttab" har for få tilmeldte og aflyses.

c) Ingen nye kurser.

5. Reklamer
Mailreklame skal ud vedrørende "De fysiske grænser.
Vi gentager ikke annonce i Practicus i denne omgang, men er interesserede i en mindre reklame i Dagens Medicin.

6. Hjemmesiden
De kurser der har overskredet tilmeldingsfristen eller er nær denne, er blevet fremhævet i spalten på forsiden.

7. Kursuskataloget
Under udarbejdelse.

8. Sekretariatet
Intet nyt.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyt.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 24.11. kl. 09 og udvidet bestyrelsesmøde d. 06. - 08.01.2011.

11. Evt.
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 24.11.2010


Til stede: Kirsten, Mette, Tom, Berit, Per og Villy.
Afbud:
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
LUF deltager i Store Praksisdag 2011 for Region Hovedstaden.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Status vedr. kurser

a) "Rejsemedicin i et bredere perspektiv - fokus på Afrika" er super evalueret. Gentages i uge 44, 2011. Kursister havde medbragt instrumenter med videre de kunne undvære og hospitalerne var glade for alle gaver.
"Tropemedicin" er super evalueret. Kurset gentages i uge 45-46, 2011.

b) Rejsebureauers korte frister giver udfordringer.

c) Nye kurser behandles og tages stilling til.

5. Reklamer
Senest to reklamer i Dagens Medicin.

6. Hjemmesiden
Opdateringer sker primo til medio december.

7. Kursuskataloget
Enkelte ting mangler til kataloget og Lene følger op.

8. Sekretariatet
Planlægger ferie i uge 51 og 52.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Nyhedsbrev udsendes efter udvidet bestyrelsesmøde.

10. Kommende bestyrelsesmøde
D. 06. - 08.01., d. 23.02. og 30.03.2011.

11. Evt.