Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelse

Se referater af bestyrelsesmøder
2001
, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Bestyrelsen består af følgende praktiserende læger:

Formand
Villy Meineche Schmidt, tlf: 21691086, e-mail

Næstformand
Mette Wanning, tlf: 40636674, e-mail

Kasserer
Per Høeg, tlf.: 45842380, e-mail

Sekretær
Kirsten Lawaetz, tlf: 45869075, e-mail

Menigt medlem
Andreas Højring, tlf: 45793061, e-mail

Bestyrelsen har betragtelig erfaring i kursusvirksomhed og anden form for undervisning.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet

Foreningens fungerende sekretær
Mette Wanning, e-mail