Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelse

Se referater af bestyrelsesmøder
2001
, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
2011
, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Bestyrelsen består af følgende praktiserende læger:

Konstitueret formand
Per Høeg, tlf. 45842380, e-mail

Kasserer
Kirsten Lawaetz, tlf. 45869075, e-mail

Sekretær
Andreas Højring, tlf. 28831323, e-mail

Menigt medlem
Mette Wanning, tlf. 40636674, e-mail

Menigt medlem
Gitta Trier, tlf. 20988508, e-mail

Bestyrelsen har betragtelig erfaring i kursusvirksomhed og anden form for undervisning.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet

Foreningens sekretær
Charlotte Herschend, e-mail