Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Formandens beretning på generalforsamligen 2005.

2003 GF blev afholdt 11.05.2004.

Siden da har foreningen afholdt bestyrelsesmøder på følgende datoer:

11. maj 2004
16. juni 2004
6. september 2004
20. oktober 2004
24. november 2004
23. februar 2004

I 2004 afholdt foreningen 6 kurser af sammenlagt 26 kursusdages varighed og med i alt 143 deltagende medlemmer. Alle planlagte kurser blev gennemført, dog blev ét kursus først gennemført året efter oprindeligt planlagt.

Opgjort 7. maj 2005 havde foreningen 643 medlemmer, mod 476 medlemmer ved sidste års GF.
17 medlemmer har udmeldt sig af foreningen i 2004.
Foreningen har således haft en medlemstilgang på 35% fra GF 2004.

Bestyrelsen har været sammensat af

Villy Meineche Schmidt, formand
Mette Wanning, kasserer
Berit Lavik
Kirsten Lawaetz
Tom Simonsen

Året 2004 har været præget af stabilitet og soliditet. Der er ikke taget drastiske nye initiativer, men foreningens solide drift er fortsat.
I formandens beretning ved sidste generalforsamling var et stort område tilegnet vores forhold til lægeforeningen. Kort kan det siges at intet er sket på området - og at foreningen måske skal revidere opfattelse af nødvendigheden for at ændre dette forhold. Man kan som bekendt trække hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke. Vi har dog end ikke formået at få den i bevægelse, og tiden er måske inde til at holde op med at prøve?
Det kan godt være at vi ikke har den placering vi ønsker os, men måske har vi den niche vi kan skabe os?

Også i år er der grund til at sende en venlig tanke til AstraZeneca for deres tilbagevendende støtte til vores kursuskatalog. Vi har været glade for samarbejdet og vi håber på at det kan fortsætte i fremtiden.

En stor tak skal lyde til bestyrelsens medlemmer, ikke alene for selve bestyrelsesarbejdet, hvor alle har mødt flittigt, men tillige for arbejdet med kurserne, både de gode gamle og de kommende nye.
Foreningen har i det sidste år haft kompenserende dækning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Det har ikke givet anledning til bedre fremmøde (kunne ikke blive bedre), men det er mit håb at ordningen har gjort det mere spiseligt på de forskellige hjemmefronter, når bestyrelsesmedlemmerne har skullet være til møde i stedet for at se patienter.

Til sidst en stor tak til Lene for en meget engageret daglig drift af foreningen. Det er mit håb at Lene er blot næsten lige så tilfreds med sit arbejde i LUF som LUF er med Lenes arbejde.

Villy Meineche Schmidt