Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Den gamle patient - når alder trykker
Aldring på godt og ondt

print kursusbeskrivelse
læs anmeldelse

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet, men der opskrives venteliste
Klik her for tilmelding til venteliste


Baggrund
I Danmark, som i den vestlige verden generelt, bliver befolkningen ældre og ældre, og som praktiserende læger får vi en stadig større opgave med at varetage de gamles helbredsproblemer. Allerede nu fylder de "svage" gamle meget i almen praksis. Samtidig er der en stadig større del af de gamle som faktisk har det godt, og dem skulle vi gerne kunne hjælpe til at bevare et godt helbred og et godt liv.

Kursets formål og indhold
Formål med kurset er at styrke de deltagende lægers evne til at kende egen rolle samt at udrede, håndtere og behandle ældre patienters sygdomme og problemstillinger i almen praksis.
Kurset vil omhandle "ALT" om den ældre borger! Dels vedrørende de syge/skrøbelige, der ofte har mange kroniske diagnoser og er multimedicinerede, men også om hvordan man holder de velfungerende ældre fortsat velfungerende.
Emnerne bliver bl.a.:
· Den normale aldring.
· Multimorbiditet.
· Funktionsevnevurdering.
· Demens,
· Delir,
· Depression
· Udredning og behandling (og undgå overbehandling).
· Multimedicinering.
· Kost og fysisk aktivitet.
· Organisering i egen praksis.
· Samarbejde med specialister og kommune.
· Kommunikation med den gamle patient og de pårørende.

Undervisningsmetoder
Kurset vil sikre en høj grad af deltageraktivitet, og der bliver god lejlighed til at vende egne problemstillinger fra praksis, til at fordybe sig og til god faglig sparring med eksperter og gode kolleger.

Målgruppe
28 praktiserende læger.

Kursusstedet
Madeira

Kursustidspunkt
Uge 44, 2019. Rejsedagene fastlægges når flytiderne kommer op. Vi forventer udrejse fra København og fra Jylland.

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt som 4 dage selvvalgt efteruddannelse og 1 dag systematisk, aktivitetsnummmer 2019-0240.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: Ca. kr 20.660. Kursuspris omfatter kursusafgift,
erhvervsrejsesygeforsikring, afbestillingsforsikring for kursusafgift samt velkomst- og afslutningsmiddag.
Rejse: Ca. kr. 10.960, omfattende rejse, skatter og afgifter, hotelophold med
kvartpension og afbestillingsforsikring.
Depositum: Kr. 3.000

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet, men der opskrives venteliste
Klik her for tilmelding til venteliste

 

Undervisere
Speciallæge i psykiatri med subspeciale i gerontopsykiatri, Jurgita Christensen
Overlæge på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Ældrepsykiatrisk ambulatorium i Hillerød siden 2010.
Tillige konsulent i Hukommelsesklinikken Hillerød.
Tidligere ansat på Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Frederiksberg.
Medlem af Demensrådet - Region Hovedstaden.

Overlæge, geriater Finn Rønholt
Speciallæge i intern medicin 1995 og i geriatri 1997. Uddannelsesansvarlig overlæge ved geriatrisk afdeling Glostrup Hospital 1998-2004. Siden da ledende overlæge på medicinsk afdeling Gentofte Hospital 2004-2009 og på Herlev Hospital 2009. Ph.d. om geriatrisk teamfunktion 1993. Deltaget i projekter og videnskabelige undersøgelser om sammenhæng i sundhedsvæsenet: Bl.a. følgehjem- og ringhjem ordninger samt ordninger om specialiseret hjemmesygepleje. Projektansvarlig og medforfatter på en række projekter om opfølgende hjemmebesøg, bl.a. hjemmebesøg ved praktiserende læger. Forfatter og medredaktør på en række lærebøger – herunder Basisbog i Geriatri, Lærebog i Geriatri, Medicinsk kompendium og Basisbog i Medicin og Kirurg. Ansvarlig for geriatrikapitlet i Lægehåndbogen. Talrige foredrag og stor undervisningsaktivitet, herunder ikke mindst i forhold til almen medicinsk videre- og efteruddannelse og samordning i Sundhedsvæsenet.

Speciallæge i almen medicin Lars Rytter
Praktiserende læge siden 1982 i Albertslund. Siden 1995 arbejdet i praksiskonsulentordningen primært på Glostrup hospital, med "Vestegns kommunerne" og ditto læger. Siden 2016 Hospitals praksiskonsulent på Amager/ Hvidovre hospitaler. Deltaget i og skribent på regionale og nationale vejledninger bla. 4 DSAM vejledninger, deraf den sidste "Den Ældre Patient" som hovedforfatter. Deltaget i projekter og videnskabelige undersøgelser om sammenhæng i sundhedsvæsenet bl.a. opfølgende hjemmebesøg, 0 dages indlæggelser m.m. Tidligere formand for PLO og Danske regioners Faglige udvalg og tidligere ansat i DAK E (patientforløb). En lang række foredrag og undervisning inden for emnekredsen, ældre og det samarbejdende sundhedsvæsen..

Fysioterapeut Nina Beyer, ph.d. og lektor ved Institut for klinisk medicin, Københavns Universitet.
Hendes forskning har fokuseret på effekten af fysisk aktivitet/træning til forskellige patientgrupper og til ældre, måleredskaber til måling af træningseffekt, monitorering af mobilitet, identifikation af personer med risiko for funktionsevnetab samt psykosociale aspekter af fald. Ud over videnskabelige publikationer har hun medvirket til udarbejdelse af anbefalinger om træning til patienter og ældre mennesker, systematisk identifikation af nedsat fysisk funktionsniveau hos ældre borgere, og har undervist på præ- og postgraduate kurser i mere end 20 år.

Kursusledelse
Gitta Trier, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Kgs. Lyngby, tlf. 20988508, e-mail
Speciallæge i almen medicin siden 2002. Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Resiliens" og "Neurologi i almen praksis". Bestyrelsesmedlem i LUF.

Merete Mølberg, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Skævinge.
Speciallæge i almen medicin siden 1999. Kompagniskabspraksis i Skævinge siden 2004 og plejehjemslæge. Tidligere praksiskonsulent gennem 7 år i Hillerød kommune. Nu specialpraksiskonsulent på Herlev Hospital mammae og plastic kirurgi. Arbejdsgruppemedlem i forbindelse med DSAMs hjertekar vejledning(2018). Derudover medvirket til nationale kliniske retningslinier "Kronisk ødem hos + 65 årige" samt STPS "Demens og antipsykotisk medicin" et undervisningsredskab.